Back to Top

Nieuws

In gesprek met klokkenrestaurator Melgert Spaander

Melgert Spaander is een internationaal bekend klokkenrestaurateur met zijn werkplaats in Zutphen. Melgert heeft samen met André Ossenbroek het uurwerk in de klokkentoren van Landfort gerestaureerd. André Ossenbroek verrichtte de meeste werkzaamheden aan de klok van Huis Landfort. Hij is de man voor het grote werk: torenuurwerken en carillons. Melgerts ...
Verder lezen

Gevonden obelisk kwam van dak

Tijdens baggerwerkzaamheden in de gracht in 2019 vond tuinbaas Paul-Robert van der Zouw een gedecoreerd brokstuk in een stapel puin die uit de gracht was opgehaald. Lang was niet bekend wat de herkomst van dit brokstuk was. Gedacht werd aan een kapiteel of zuilbekroning maar dat leek niet heel waarschijnlijk ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Uitbreiding collectie met staand horloge

Al enige tijd geleden verwierf de stichting een uniek staand horloge, zoals staande klokken ook wel worden genoemd. Deze klok is zo hoog dat ze niet in een gewoon woonhuis te plaatsen is en dan te bedenken, dat dit horloge al eens is verkleind. Die ingreep deed de klok echter ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Subsidies en meer

Mondriaan fonds Op 11 mei jl. ontving de stichting het bericht dat het Mondriaan Fonds sEL een subsidie toekent voor het opstellen en implementeren van een plan voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. In Nederland werken meer dan 10.000 mensen als vrijwilligers op een historische buitenplaats. Op Huis Landfort ...
Verder lezen

Scriptie en boek over Landfort

Pim Alofs, samensteller van de nieuwsbrief, is recent afgestudeerd en schreef zijn doctoraalscriptie over de geschiedenis van Huis Landfort in de periode 1823/25 en onderzocht daarbij ook de rolverdeling tussen de architecten Zocher jr. en Übbing. Hieruit is onder andere gebleken dat Zocher jr. naast een parkontwerp, waarschijnlijk ook een ...
Verder lezen

Bord van Landfort

Onlangs schonk een inwoner van Megchelen de stichting een beschilderd sierbord. Het is rond 1985 beschilderd door zijn schoonzus. Zij vond Huis Landfort zo mooi en dit inspireerde haar tot het maken van dit fraaie bord, dat is gedecoreerd met een afbeelding van het huis met een sierrand op Delftse ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Toezegging subsidie RCE

Ondanks de nare tijdsomstandigheden heeft stichting Erfgoed Landfort een positief bericht ontvangen. Vandaag heeft de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed laten weten dat zij de restauratie van de rijksmonumenten op Huis Landfort ondersteunt. Deze rijksmonumenten zijn; het eeuwenoude landhuis, de twee monumentale bruggen, de Ottomaanse duiventil en het historische park ...
Verder lezen
/ Nieuws

Verbouwingsvondsten

Soms vind je iets grappigs bij verbouwingen. Bouwvakkers willen namelijk nog wel eens sporen achter laten die meer zijn dan het werk zelf. Zo vond men aan het einde van de 19de eeuw tijdens een verbouwing aan een buitenplaats in De Bilt kritische notities van timmerlieden die klaagden over de ...
Verder lezen

Badmeubel uit 19e eeuw in bruikleen

Bijzonder is dat het bestuur van Twickel in Delden, onbetwist een van de mooiste historische buitenplaatsen van ons land, besloten heeft een 19de-eeuwse badinrichting aan sEL in langdurige bruikleen te geven. Deze zal worden gerestaureerd, waarna het badmeubel in de badkamer wordt geplaatst die aan de familie Luyken zal herinneren ...
Verder lezen
/ Bruikleen, Landfort, Megchelen, Nieuws, Twickel

Monumentale bomen in landelijk register

Het aantal monumentale bomen op Huis Landfort was voor 1945 veel groter dan nu. Gelukkig staan nog altijd op het Kleine Erf zeven monumentale bomen die voorkomen in het landelijke register monumentale bomen van de Bomenstichting. Het zijn de bomen waar wij in het bijzonder trots op zijn, te weten; ...
Verder lezen
/ Buitenplaats, Landfort, Megchelen, Nieuws