Back to Top

Nieuws

Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen

Stichting Erfgoed Landfort is blij met de (concept-) Visie op landschap, natuur en groene kernen die de gemeente Oude IJsselstreek liet opstellen. Deze visie voorziet in meer groen, natuurbescherming op agrarische terreinen en behoud van het typisch coulisselandschap van de Achterhoek. Daarnaast stimuleert de gemeente haar inwoners om te vergroenen ...
Verder lezen
/ Megchelen, Nieuws

Schenk Huis Landfort een boom

Nu het herstel van de tuin van Huis Landfort gestaag vordert, komt ook de aanplant van nieuwe bomen in zicht. Historische buitenplaatsen als Huis Landfort worden van oudsher gekenmerkt door een grote soortenrijkdom aan bomen en planten. Daar komt bij dat Johann Albert Luyken en zijn nageslacht veel belangstelling hadden ...
Verder lezen
/ Landfort, Nieuws

Artikel voor het Deutsche Dendrologische Gesellschaft

Op verzoek van de Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) schreven Pim Alofs en René Dessing een artikel over het bomenbestand op Huis Landfort. Directe aanleiding vormt een bezoek van leden van dit Duitse boomkundige gezelschap aan Huis Landfort in 1928. Tijdens dat bezoek beschreef het gezelschap circa negentig bijzondere monumentale bomen ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Oranjerie bij het koetshuis

Eind oktober leverde kassenbouwer Van der Vegt uit Bleskensgraaf de oranjerie op, die tegen het koetshuis is geplaatst. In de oranjerie zullen onder andere kuipplanten overwinteren. Oranjerieën kwamen op veel buitenplaatsen standaard voor. In het landhuis op Huis Landfort bevond zich oorspronkelijk een inpandige oranjerie. Dit was voor Nederland zeer ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Moestuin, Nieuws

Boek over Huis Landfort

Over Huis Landfort en haar geschiedenis is momenteel een boek in de maak. Met bijdrages van maar liefst elf auteurs zal er in 2022 een toegankelijk boek over de geschiedenis van de markante buitenplaats verschijnen. Vreemd genoeg is er over dit verleden veel niet bekend, zeker als het de geschiedenis ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Interview met Marjan Wellink

Marjan Wellink (Breda 1960) werkt sinds de oprichting in 2017 voor stichting Erfgoed Landfort (sEL) als personal assistant van René Dessing, directeur van de stichting. Tegelijk is Marjan voor velen een eerste aanspreekpunt als men contact met de stichting zoekt. Voor deze derde nieuwsbrief stelde de nieuwsbriefredactie haar enige vragen ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Subsidies

SNBL Natuurfonds De afgelopen maanden ontving de stichting heel regelmatig bijdragen van overheden, fondsen en particulieren. Voor de te herstellen moestuin droegen talloze fondsen bij. Een van die fondsen is het SBNL Natuurfonds. sEL ontving dit jaar een mooi subsidiebedrag van het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij-Fonds”. Dit ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Moestuin, Nieuws

Tellingen bezoekers Huis Landfort

De buitenplaats Huis Landfort trekt steeds meer bezoekers. Daarnaast zijn er mensen die gewoontegetrouw hier hun dagelijkse wandeling maken, dan al niet met hun hond(en). Ook zijn er vele fietsers, vaak op doortocht van Nederland naar Duitsland of andersom. sEL was benieuwd te weten hoeveel mensen er nu per dag ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Tussentijdse beschouwing subsidieverstrekkers

Op woensdag 16 september 2020 ontving sEL vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Gelderland, het Gelders Genootschap en de gemeente Oude IJsselstreek voor een tussentijdse beschouwing. De stichting ontving eerder van het rijk en de provincie een aanzienlijke subsidie voor de restauratie van Huis Landfort ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Voortgang koetshuis en landhuis

Nu de steigers rondom het koetshuis zijn verwijderd, is de kleur van het gebouw duidelijk zichtbaar. Wanneer straks de donkerblauwe deuren en luiken zijn toegevoegd, ontstaat er een prettig kleurenspel. Dit is al beter te zien op het landhuis. Daar zijn de ramen en roeden al donkerblauw (Pruisisch blauw) geschilderd ...
Verder lezen
/ Landhuis, Megchelen, Nieuws, restauratie