Back to Top

Nieuws

Herinneringen aan Landfort

Stichting Erfgoed Landfort ontving een tekst van een mevrouw die mooie jeugdherinneringen heeft aan Huis Landfort: Mijn vroegste herinnering aan Landfort is dat ik samen met mijn moeder naar Landfort ging om de werkplek van mijn vader te bekijken. Hij werkte begin jaren vijfig namelijk voor de im- en exportfirma ...
Verder lezen
/ Nieuws

Online lezing: ‘hoe gaat het nu op Huis Landfort?’

ONLINE LEZING 22 APRIL De restauratie van Huis Landfort is in volle gang. Daarover gaat een dialezing die op donderdagavond 22 april 2021 van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur door stichting Erfgoed Landfort via een livestream wordt uitgezonden. Hoe staat het ervoor en wat mogen bezoekers verwachten als alles ...
Verder lezen
/ Nieuws

Onderzoek studenten civiele techniek

Twee studenten civiele techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Jurjen Westra en Remy van der Broeck, doen afstudeeronderzoek naar de droogte op Huis Landfort. Daarmee is deze buitenplaats een onderdeel van hun onderzoek naar de droogte op buitenplaatsen in de Achterhoek – een hoogst actueel thema. Ze ...
Verder lezen
/ Nieuws

Nieuwe bomen in de Doornensteeg

Aan de Doornensteeg in het park van Huis Landfort zijn een nieuwe Amerikaanse eiken gepland. De Doornensteeg is het pad langs de Kleefse Graaf direct rechts na de hoofdingang van het park. In de laan met oude eiken waren meerdere gaten gevallen die met nieuwe boompjes zijn opgevuld. Studenten van ...
Verder lezen
/ Nieuws

Slingerpaden

In januari 2021 werd in het park op het Kleine Erf (het huiseiland) de structuur zichtbaar van de vernieuwde slingerpaden. Deze paden zijn geënt op het oorspronkelijke ontwerp van Johan David Zocher jr. (1791-1870), de landschapsarchitect van de landschappelijke parkaanleg. Een belangrijke stap in het maken van de paden was ...
Verder lezen
/ Nieuws

Nieuwe collega: Tim Overbeek

De stichting heeft voor haar ambitieuze plannen veel vrijwilligers nodig. Om die reden werd vorig jaar een vacature geplaatst voor een vrijwilligerscoördinator. Die functie wordt vanaf januari 2021 door Tim Overbeek ingevuld. Tim woont in de gemeente Oude IJsselstreek. Hij gaat zich bezighouden met de werving en begeleiding van de ...
Verder lezen
/ Nieuws

Einde Duitse elektra-aansluiting

Op 11 januari 2021 is aansluiting van Huis Landfort op het Duitse elektriciteitsnet definitief afgesloten. Zeker 100 jaar heeft men op Huis Landfort van Duitse energie gebruik gemaakt. Vlakbij het koetshuis werd de levering via bovengrondse elektriciteitsmasten en over de Oude IJssel geregeld. Aan Nederlandse zijde is de mast nu ...
Verder lezen
/ Nieuws

Bloementheater

In 1823 maakte de Anholtse bouwmeester Johann Theodor Übbing een kaart de toenmalige situatie van Huis Landfort. Dat was dus vlak voor de grote renovatie die in 1825 aanving. Op deze monumentale landkaart is achter het landhuis een zogenoemde ‘zierlijken bloementend’ ingetekend. Deze bevond zich ongeveer op de plaats waar ...
Verder lezen
/ Nieuws

Bomenschenkactie

De bomenschenkactie voor Huis Landfort, waarover we in de vorige nieuwsbrief al berichtte, was een groot succes! Gestart op 18 november 2020 waren op 5 januari 2021 alle bomen geschonken met een totaalbedrag van 42.000,-. De schenkingen liepen per boom uiteen van € 300,- tot € 2.500,-. Met elkaar hebben ...
Verder lezen
/ Nieuws

Het prieel

Ooit stond achter het landhuis aan de oever van de slingergracht een prieel. Hiervan zijn nu alleen nog de fundamenten bewaard gebleven. Bij stichting Erfgoed Landfort leeft de wens dit waardevolle object te restaureren. Hiervoor worden fondsen aangeschreven voor een restauratiebijdrage. Uit onderzoek van de groenhistorisch expert Jan Holwerda blijkt ...
Verder lezen
/ Nieuws