Back to Top

Nieuws

Franse aardkastanje

In 2020 kreeg stichting Erfgoed Landfort (sEL) van het Floron soortenbeschermingsfonds een geldbedrag voor het behoud van de zeldzame Franse aardkastanje. Dit artikel vertelt hoe de stichting deze financiële bijdrage goed heeft besteed. Huis Landfort is een historische buitenplaats in het tegen de Duitse grens geleden Megchelen in de Achterhoek ...
Verder lezen
/ Nieuws

Crowdfunding bomen voor Huis Landfort groot succes

Huis Landfort, 5 januari 2021 In november begon René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort (sEL), een crowdfunding om 50 bomen op Huis Landfort te kunnen aankopen. Vijf weken later zijn ruim 50 (vaak dure) bomen geschonken. Dankzij deze actie kan sEL het park nu van uitzonderlijke bomen voorzien. De restauratie ...
Verder lezen
/ Nieuws

Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen

Stichting Erfgoed Landfort is blij met de (concept-) Visie op landschap, natuur en groene kernen die de gemeente Oude IJsselstreek liet opstellen. Deze visie voorziet in meer groen, natuurbescherming op agrarische terreinen en behoud van het typisch coulisselandschap van de Achterhoek. Daarnaast stimuleert de gemeente haar inwoners om te vergroenen ...
Verder lezen
/ Megchelen, Nieuws

Schenk Huis Landfort een boom

Nu het herstel van de tuin van Huis Landfort gestaag vordert, komt ook de aanplant van nieuwe bomen in zicht. Historische buitenplaatsen als Huis Landfort worden van oudsher gekenmerkt door een grote soortenrijkdom aan bomen en planten. Daar komt bij dat Johann Albert Luyken en zijn nageslacht veel belangstelling hadden ...
Verder lezen
/ Landfort, Nieuws

Kaarten van Übbing

Twee grote kaarten van Johann Theodor Übbing (1786-1864), die lange tijd in het archief van Geldersch Landschap & Kasteelen lagen, zijn weer terug op Huis Landfort. Het zijn twee bijzondere kaarten die Übbing maakte toen hij als architect voor Huis Landfort actief werd. Een kaart maakte hij van de situatie ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Droogte op Huis Landfort

De zomer van 2020 was het voor het derde jaar op rij extreem droog. Vooral voor veel van onze oude beuken betekende dit hun einde. Dit is een duidelijk signaal dat het klimaat verandert, want inheemse bomen zoals beuken van 80 tot 150 jaar oud zouden niet plots moeten afsterven ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws

Leifruit

Tegen de negentig meter lange, nieuwgebouwde leifruitmuur in de moestuin van Huis Landfort komt naast een muurkas ook leifruit te staan. Leifruit kwam in de negentiende eeuw veel voor op buitenplaatsen en was in opkomst als tegenhanger van de hoogstamboomgaard. Waar in die tijd haast iedere boerderij een hoogstamboomgaard had, ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Moestuin, Nieuws

Binnenluiken

Huis Landfort heeft meer dan vijftig ramen. Al deze ramen hadden oorspronkelijk binnenluiken die in de loop der tijd verdwenen zijn; op de zolder lagen slechts nog een paar exemplaren opgeslagen. Omdat sEL zich inzet Huis Landfort zo goed mogelijk te herstellen, worden ook alle binnenluiken teruggebracht. Ieder luik (per ...
Verder lezen
/ Landfort, Landhuis, Nieuws, restauratie

Erfgoeddeal

Er zijn, zoals elders in deze nieuwsbrief al is gemeld, veel klimatologische problemen op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Dit hangt nauw samen met de veranderingen van het klimaat. Daarom is het fijn om te kunnen melden dat in het kader van de Erfgoeddeal een groot geldbedrag beschikbaar is ...
Verder lezen
/ Landfort, Nieuws

Tellingen bezoekers Huis Landfort

De buitenplaats Huis Landfort trekt steeds meer bezoekers. Daarnaast zijn er mensen die gewoontegetrouw hier hun dagelijkse wandeling maken, dan al niet met hun hond(en). Ook zijn er vele fietsers, vaak op doortocht van Nederland naar Duitsland of andersom. sEL was benieuwd te weten hoeveel mensen er nu per dag ...
Verder lezen
/ Landfort, Megchelen, Nieuws