Hierbij zenden wij u met veel genoegen onze nieuw vormgegeven nieuwsbrief over ons mooie Huis Landfort. Recent hebben wij ook de website volledig gewijzigd en opnieuw vormgegeven zodat deze geschikt gemaakt is voor toekomstig gebruik. Wij zijn hierbij o.a. geholpen door subsidieverlening van de provincie Gelderland om onze website te actualiseren. U kunt hier actuele informatie vinden over het aanvragen van rondleidingen, bekijken of er open dagen zijn voor individuele bezoekers of andersoortige evenementen. Ook is het in de toekomst mogelijk om vooraf digitaal een ticket te reserveren en te betalen. Die open tuindagen en instap-rondleidingen gaan we aanbieden als wij genoeg vrijwilligers beschikbaar hebben om dit te bemensen. 


Er is dus bijna een einde gekomen aan een jarenlang restauratie- en renovatietraject. In de afgelopen jaren hebben wij uitstekend samengewerkt met een team van architecten, restauratie-aannemers en vaklieden (timmermannen, schilders, smeden, metselaars, technici en stoffeerders). Hen zijn wij zeer erkentelijk voor het schitterende werk dat zij hebben verricht. Al deze partijen hebben in goede harmonie samengewerkt om Huis Landfort haar oude allure en aanzien terug te geven. Er zijn honderden bouwvergaderingen geweest, ontelbare overleg- en beslismomenten en ook van ons team van medewerkers en vrijwilligers is grote inzet gevraagd. Maar het resultaat mag er wezen. 
Dat zeiden ook de ruim 600 donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen die onze stichting in groepen van telkens 100 personen eind mei een bezoek brachten. Hun reacties maakten ons duidelijk dat het de stichting Erfgoed Landfort is gelukt om Huis Landfort haar oude charme en uitstraling terug te geven. Daarmee is het project dat de stichting voor ogen stond praktisch  bewaarheid geworden. Toen enige maanden geleden ambtenaren van de begeleidende overheden hier waren, was hun oordeel onverdeeld positief en ook andere professionele kenners zijn onder de indruk wat de stichting hier met talloze andere partijen heeft bereikt. 
Kunt u zich voorstellen hoe onze voorouders zonder mechanische middelen gewerkt hebben om zulke plekken te creëren. Daarbij moeten honderden mensen hebben geholpen als ik bedenk wat hier aan grondwerk is verzet in het park, de moestuin en de omloop. Buitenplaatsen krijgen hun patine door de tijd heen en ook dat is iets wat wij nu leren. Zo is een verantwoorde inrichting van het landhuis een uitdaging. Nu de verbouwingen gereed zijn, zien wij wat in het interieur aan meubelen, vloerkleden en object d’arts ontbreekt. Door middel van schenkingen, bruiklenen en, als dat mogelijk is aankopen, zijn we van start gegaan om de inrichting te optimaliseren. Daarmee zal het huis er in de komende jaren telkens weer anders en rijker uitzien. 

Geregeld wordt ons gevraagd: “Wanneer gaat u open?”, daar is nog geen direct antwoord op te geven. We zijn en blijven een particuliere stichting die op basis van vooral vrijwillige inzet haar toegankelijkheid gaat regelen. U bent dan ook van harte welkom zich als vrijwilliger aan te melden. Zonder die gewaardeerde vrijwilligers lukt het ons niet om bezoekers te ontvangen. Dat zij in ruil voor hun vrijwillige inzet ook veel terugkrijgen, bewijst het enthousiaste verhaal van Janny Obbink, verderop in deze Nieuwsbrief. Langzaam maar zeker bouwen wij een hecht en gemotiveerd team van vrijwilligers op, dat met ons professionele team samenwerkt aan de vervolmaking van dit prachtige ensemble. Onnodig te zeggen hoe blij wij zijn om met elkaar van Huis Landfort een onvergetelijke plek te maken. 

Dit jaar benut de stichting vooral om ervaring op te doen om op de juiste wijze onze toekomstige bezoekers te ontvangen, en diverse bedrijfsevenementen en studiedagen te organiseren. Hoe benutten wij op de beste en meest verantwoorde manier de verschillende mogelijkheden van het koetshuis en het landhuis? Welke gelegenheden en groepsgroottes zijn passend en geschikt? Dit betekent dat wij iedere activiteit evalueren en verbeterpunten vaststellen. Zo perfectioneren wij onze gastvrijheid naar een voor ieder welkom niveau. 
Kortom: we zijn er bijna maar nog niet helemaal! Fijn als u ons blijft volgen via onze Facebookpagina Erfgoed Landfort. Ik dank u voor alle waarderende woorden die u op facebook, in de wandelgangen hier in het park of tijdens andere ontmoetingen uitspreekt. Het is zo fijn om te horen dat dit intensieve en bijzonder veelomvattende restauratiewerk door zovelen uit onze gemeente en ver daarbuiten wordt gezien en vooral gewaardeerd.

René Dessing
Directeur stichting Erfgoed Landfort