Intro door René Dessing

Graag wens ik u mede namens ons bestuur, medewerkers en vrijwilligers een gezond en voorspoedig 2023. We zijn u dankbaar voor uw interesse en betrokkenheid bij ons prachtige project dat inmiddels uit de renovatie is en zich voorbereidt op de officiële opening in juni.

Voor ons wordt 2023 het eerste jaar waarin wij in huis en tuin gaan ‘draaien’ zoals wij dit in ons beleidsplan hebben geformuleerd. Komend voorjaar zal de moestuin met bloemen, groentes en kruiden worden beplant en zal Jan de Boer met zijn vrijwilligers een hof gaan ‘toveren’ waar geur, kleur en schoonheid vanaf straalt. Dankzij een donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland kunnen wij ook een eenvoudige bijenstal neerzetten zodat bijen hun essentiële bijdrage aan de moestuin kunnen gaan leveren. Voor deze bijenstal zijn we op zoek naar een vrijwillige imker. Een oproep treft u elders in deze nieuwsbrief aan. De bloementuin krijgt een groot plantareaal en zullen voornamelijk worden benut voor de aankleding van het landhuis en voor de (zakelijke) bijeenkomsten die in het koetshuis plaatsvinden. Van de groentes zullen wij veel gaan gebruiken in de keuken van het koetshuis als er ontvangsten zijn. Wellicht dat in de toekomst ook de voedselbank nog profiteert van een teveel bij plukrijp zijn. Dat moet nog blijken.

Ook het park zal volgend aan groei- en zeggingskracht winnen. We hopen dat de hoeveelheid onkruid dat onze vrijwilligers in 2022 hebben ‘geoogst’ aanzienlijk minder zal zijn omdat de vaste beplanting wat meer volgroeid raakt. In het vroege voorjaar zullen de eerste stinzenplanten te zien zijn (akonieten en sneeuwklokjes) en zal de stinzenslinger achter het landhuis langzaam blauw/wit kleuren van de blauwe druifjes en de vogelmelk. Ook zullen wij de datura’s en citrussen waarschijnlijk in geel/blauwe tuinkuipen in het park kunnen gaan plaatsen. De crowdfunding leverde tot nu toe ruim € 10.000, – op en dat is de helft van hetgeen is begroot. Twee particulieren uit Groningen schonken ons hierbij een aanzienlijk bedrag waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. En als u wilt, kunt u nog meedoen want we zijn er nog niet. Zie hiervoor onze website. Al met al zullen park en moestuin in de sfeer gaan komen zoals deze is bedoeld en daar zien we met z’n allen zeer naar uit.

Openstellingen
Ook zien wij uit naar uw komst, tijdens een van onze openstellingen of bij een bezoek op aanvraag.
Nieuw vanaf april is dat het park en de moestuin voor bezoekers (zonder hond) op de vrijdagen van 10 tot 16 uur toegankelijk zijn tegen betaling van € 6,- . Met onze vrijwilligers zullen we een kleine koffiecorner bemensen waar koffie/thee en koek te verkrijgen is. Ook zijn er op deze vrijdagen instaprondleidingen, waarbij u met een van onze rondleiders het landhuis van binnen kunt bezichtigen. De kosten hiervan zijn € 15,- per persoon inclusief toegang tot het park en de tuin. Zodra hiervoor tickets te verkrijgen zijn, leest u hierover in deze nieuwsbrief en op facebook.

Verder werken wij in het landhuis onverminderd aan de verdere inrichting. Binnenkort komen uit een schenking weer een prachtig staand horloge, kasten, tapijten en meubilair. Schenkingen die ons door betrokken particulieren zijn gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Ook de bibliotheek krijgt in januari aandacht en zal verder in gereedheid worden gebracht voor gebruik voor onderzoek door studenten.

Jammer genoeg wonnen wij geen van de prijzen bij de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit, terwijl deze kwaliteiten toch onmiskenbaar aanwezig zijn. Dat neemt niet weg dat wij met plezier meedongen naar deze prijs en we feliciteren de Baakse Beek en de Vlindertuin in Tiel van harte met hun prijzen. Wij danken iedereen voor de steun en de uitgebrachte stemmen, en we gaan gewoon door om van Huis Landfort een van de mooiste historische buitenplaatsen van Gelderland te maken of misschien wel van ver daarbuiten. Afgaand op de reacties van de ruim 4000 bezoekers die ons in 2022 bezochten, komen we daar dichtbij in de buurt.

De zaal van het landhuis feestelijk versierd

Nogmaals een goed 2023 en graag tot ziens op Huis Landfort in Megchelen.

Met vriendelijke groeten,
René W.Chr. Dessing

Kerstversiering bij Huis Landfort ca 1900