Op 8 november jl. ontvingen wij van de provincie Gelderland het bericht te zijn genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022. Onze stichting is een van de 15 genomineerden en de enige uit de gemeente Oude IJsselstreek. Deze prijs eert projecten die het Gelderse landschap of het Gelderse leefklimaat aanzienlijk hebben verbeterd. Dat hebben wij op Huis Landfort wel gefikst en van harte hoop ik dat wij met uw steun de (publieks-)prijs gaan winnen. U ontvangt hierover een speciale nieuwsbrief om via een link uw stem op Huis Landfort uit te brengen. Dat stellen wij zeer op prijs, vooral omdat deze historische buitenplaats voor velen een dierbare of waardevolle plek van rust, harmonie en schoonheid is. Die waardes met meer mensen te kunnen delen en te beleven, is een belangrijke missie van stichting Erfgoed Landfort. Doet u mee? Alvast heel veel dank voor uw stem!

Een vruchtbaar jaar
Nu de winter voor de deur staat en wij op de buitenplaats langzaam in de winterstand schieten, is het zinvol stil te staan bij wat er dit afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Met de finale oplevering van de omvangrijke renovatie deze maand komt een einde aan de veel omvattende vijf jaar durende renovatie van het landhuis, park en moestuin. Alles ziet er spik en span uit en het ensemble kan weer lange tijd mee. In samenspraak met onze architect Cor Bouwstra zijn zowel het ex- als interieur van het landhuis tot een samenhangend geheel herschapen. Dat roemen ook alle bezoekers die het afgelopen half jaar het landhuis bezichtigden. Eind 2022 zullen al ruim 4000 bezoekers ons hebben bezocht. Unaniem is men onder de indruk van het gevoel voor detail, de kleurafstemming, de prachtige textiele wandbekleding en gordijnen en de fraaie behangsels, die de firma Oostendorp uit Montfoort hier leverde.

Voorts is de stichting nog altijd bezig het landhuis verder in te richten door het plaatsen van antiquiteiten, meubelen en schilderijen. Onze kunstcollectie is zorgvuldig bijeengebracht. De meeste voorwerpen die te zien zijn, werden tussen 1750 en 1850 gemaakt en passen bij de gekozen kleuren van het textiel en schilderwerk. Ieder vertrek heeft een eigen uitstraling die past bij de functie van de ruimtes. Feitelijk is het landhuis in vier samenhangende compartimenten verdeeld. Beneden bevinden zich representatieve ruimtes (de salon, zaal, wintertuin en tuinsalon) en vijf ruimtes die meer functioneel worden benut (spreekkamer, Slingerneyerkamer, serviezenkamer, keuken en garderobe). Boven zijn er naast een bibliotheek met leeszaal ook nog vier stijlkamers ingericht. In die ruimtes krijgen de voorwerpen en meubelen een plek die Maria Luyken-Henke aan de stichting doneerde. Daar ook hangen de familieportretten en staat het originele bureau van Johann Albert Luyken, het eerste familielid die hier in 1823 neerstreek.
In de komende maanden zullen wij de inrichting verder vervolmaken en een begin maken met de inrichting van de bibliotheek. Een deel daarvan bestaat uit een omvangrijke bruikleen van de Cremersstrichting en omvat vele boeken die met tuinen en parken te maken hebben. Ook komen hier vele boeken te staan op het gebied van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Het is de bedoeling deze collectie te digitaliseren en voor onderzoeksdoeleinden toegankelijk te maken.

Een rustperiode
In de maanden december, januari en februari zullen geen rondleidingen mogelijk zijn. Het park en de moestuin zijn dan sowieso minder interessant want in winterslaap. Rondleidingen op aanvraag zijn van half maart 2023 weer mogelijk. Ook zullen wij dan weer instaprondleidingen organiseren. De eerste instaprondleidingen waren een groot succes en binnen drie dagen door 120 personen volgeboekt. Wij zullen deze rondleidingen tijdig aankondigen op onze website en via Facebook @Erfgoedlandfort.

Graag wensen wij u een mooie decembermaand toe en danken u voor uw belangstelling en/of steun in dit afgelopen jaar.

René W.Chr. Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort.