Het was vrijdag 9 juni jl een feestelijke zonnige dag op Huis Landfort. Ter viering van de gehele restauratie was een evenement georganiseerd voor 120 genodigden. Het team van medewerkers en vrijwilligers was al maanden bezig met alle organisatorische voorbereidingen, als de weersomstandigheden dan zo goed meewerken en alle gasten zichtbaar genieten én de hele dag soepel verloopt, kunnen we spreken van een bijzonder geslaagd evenement.  


Historische parallel 1823-2023

Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat oogarts Johann Albert Luyken (1785-1867) Huis Landfort aankocht en dit buiten ingrijpend veranderde. Hierbij was het herstel van het landschappelijke ontwerp van landschapsarchitect Johan David Zocher jr (1791-1870), het herstel van de verdwenen moestuin met koetshuis en het landhuis het hoofddoel. In onze nieuwsbrieven en op onze facebookpagina heeft u de afgelopen jaren over alle ontwikkelingen, restauraties, herstelwerkzaamheden en de stijlvolle inrichting uitvoerig kunnen lezen.
Bijzonder is dat er sprake is van een historische parallel; net als destijds in 1823 speelt ook nu de oogheelkunde een zekere hoofdrol bij de recente renovatie.  De aankoop en restauratie van Huis Landfort werd mogelijk gemaakt door een grote financiële bijdrage door Ger en Sonja Vijfvinkel-Bruinenga. Zij waren tijdens hun professionele leven makers van oogheelkundige instrumenten. 

Na de welkomstwoorden van René Dessing, directeur van stichting Erfgoed Landfort, volgde een speech van Wim Dröge over zijn samen met Patrick Spoel gemaakte documentaire over de afgelopen restauratie en natuurlijk werd deze getoond. Bekijk het artikel over deze documentaire hier.

Groot was de verrassing toen de vertoning van de documentaire over de restauratie al na de eerste beelden werd gestopt voor een toespraak door Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek. Na zijn rede vol lof op de inzet van René Dessing, reikte hij hem een koninklijke onderscheiding uit waarin René is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn levenspartner Wim Dröge spelde hem de onderscheiding op onder het toeziend oog van de vele gasten die aanwezig waren. Bijzonder was dat meerdere burgemeesters uit Nederland en Duitsland en de Commissaris van de Koning John Berends toekeken. Een uitgebreider verslag leest u hier.


René Dessing spant zich inmiddels al ruim 15 jaar zeer intensief in voor het behoud van de Nederlandse historische buitenplaatsen in het algemeen en die van Huis Landfort in het bijzonder. Klik hier om op de website van de gemeente Oude IJsselstreek is de toespraak met een opsomming van de staat van dienst van René Dessing te lezen. Vervolgens marcheerde de Megchelse Harmonie St. Caecilia in vol ornaat het huiseiland op onderwijl zij een uitbundig “Lang zal ze leven’ speelden bij het warme applaus dat René ten deel viel.
Ook tussen de verschillende programmaonderdelen was een verbindende muzikale rol weggelegd voor St. Caecilia die verschillende muziekstukken ten gehore bracht. 

Hierna volgde de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Huis Landfort, een buiten op de grens’ door Coen Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter van de Gelderse Ridderschap en mede-auteur) aan de Ridders van Gelre; René Arendsen en Bas Steman. Het boek telt bijdragen van elf auteurs, zij schreven ieder vanuit eigen invalshoek een artikel en er zijn diverse veelal onbekende verhalen en feiten uit de haast 600-jaar lange geschiedenis geboekstaafd. Lees hier om over de samenstelling van het boek en bestel uw exemplaar!

Namens het werkterrein Monumentenzorg & Erfgoed van het Prins Bernard Cultuurfonds, en vanuit het perspectief van alle fondsen, sprak Johan de Haan over lessen die te leren zijn over maatschappelijk erfgoed en het concept van collectieve buitenplaats. De restauratie, herbouw en renovatie van Huis Landfort zou zonder de vele subsidies en schenkingen waarschijnlijk veel minder geslaagd zijn. Uit erkentelijkheid voor alle donaties, cadeaus en steun noemen we graag alle namen van schenkers en subsidiënten met een korte omschrijving van het doel dat zij ondersteunen. Stichting Erfgoed Landfort is hen veel dank verschuldigd.
  
Het morgenprogramma werd afgesloten met de onthulling van een kunstwerk, aangebracht op het fronton van het landhuis. Dit kunstwerk werd ontworpen en gemaakt door kunstenaar Peter Korver, en de onthulling vond plaats door John Berends (commissaris van de koning in de provincie Gelderland) samen met Ger Vijfvinkel (voorzitter stichting Erfgoed Landfort). We schreven een uitgebreid artikel over de tot standkoming van dit kunstwerk.

Na al deze feestelijkheden was er een gezeten warme lunch in het koetshuis en de oranjerie verzorgd door Fine Food Factory met op alle tafels schitterend bloemwerk door Bart Bresser.