Steun ons

Word vrijwilliger

Zonder gemotiveerde vrijwilligers zijn onze ambitieuze plannen niet te realiseren. Daarom zoeken we in de directe omgeving en daarbuiten naar mensen die zich onbezoldigd en op vrijwillige basis willen inzetten voor Huis Landfort. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan in de moestuin of in het park onder leiding van een deskundige tuinbaas. Naast mensen met groene vingers is er ruimte voor rondleiders, toezichthouders en gastdames/heren om bezoekers te kunnen ontvangen.
Onze vrijwilligers coördinator Tim Overbeek draagt zorg voor werving en selectie, voor een goede samenwerking en afstemming van de werkzaamheden, hij houdt zicht op de voortgang en is het aanspreekpunt voor rooster-technische zaken.

Aanmelden als vrijwilliger

Op onderstaand contactformulier kunt u  uw gegevens achterlaten, vragen stellen over onze aanpak of kort vertellen wie u bent en wat u graag wilt doen. Dan plannen we een kennismakingsgesprek om de wederzijdse mogelijkheden en verwachtingen te bespreken.

Teambuilding

Voor de vrijwilligers worden enkele keren per jaar informatieve en inspirerende kennisbijeenkomsten georganiseerd over historische buitenplaatsen, hun tuinen en inrichting en andere hiermee samenhangende onderwerpen, om de kennis te vergroten over historische buitenplaatsen in het algemeen en over Huis Landfort in het bijzonder. Daarnaast organiseert sEL jaarlijks een gezellig uitje voor alle vrijwilligers, voor een positieve bijdrage aan teambuilding, betrokkenheid en motivatie.

Steun ons – sEL is zeer erkentelijk voor uw ondersteuning; als vrijwilliger of middels een schenking .

Schenkingen en donaties

Huis Landfort is in 2017 aangekocht door stichting Erfgoed Landfort, op initiatief van een particulier echtpaar. Daarmee werd het omvangrijke herstel van de historische buitenplaats realiseerbaar. Ook de financiële steun van het rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), de provincie Gelderland, gemeente Oude IJsselstreek, fondsen (zoals het Prins Bernard Cultuurfonds en het Mondriaanfonds) en talrijke andere particuliere schenkers dragen daaraan bij. 

ANBI-status

Door de ANBI-beschikking is sEL vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat wil zeggen dat uw gift geheel ten goede komt aan onze stichting.
sEl is zeer erkentelijk voor een eenmalige of periodieke financiële ondersteuning voor grotere uitgaven. Vanwege de ANBI-beschikking kunt u uw gift aftrekken van de belasting, als u bereid bent om deze schenking minimaal vijf jaar te doen. Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kunt u hiervoor een periodieke schenkingsovereenkomst afsluiten.
Voor meer informatie over schenken en schenkbelasting, klik hier.

Wilt u Erfgoed Landfort financieel steunen?
Als u via onderstaand contactformulier uw gegevens achterlaat, nemen we graag contact op voor een persoonlijk gesprek over uw wensen en mogelijkheden. 

Acties

Tuinprieel Crowdfunding 2021
Toen najaar 2021 de voltooiing van Huis Landfort naderde, startte de stichting een crowdfunding voor het herstel van het -in 1945- verwoeste tuinprieel. Deze bevond zich achter het landhuis aan de oever van de slingergracht. Toen zittend in dit prieel ervoer men de werking van zichtlijnen in het park en kon men volop genieten van de rijke bloementuin. Dat genoegen wil de stichting herstellen zodat ook komende bezoekers hier volop kunnen genieten van een uniek uitzicht op het gerenoveerde park. Op basis van historisch onderzoek is een plan gemaakt voor een zo verantwoord mogelijke herbouw van dit prieel. Rietdekkersbedrijf Koen Turk heeft aangeboden om het rieten dak gratis te leggen. Op de crowdfundingsactie, gestart eind 2021, is de afgelopen maanden positief gereageerd en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat ruim € 30.000,- voor de herbouw bijeen is gebracht.
Aan de crowdfunding deden 33 particuliere schenkers mee en de giften varieerden van € 5,- tot € 5.000,-. Tevens werd via twee fondsen een bedrag van totaal € 20.500,- geschonken. Door deze inzet van velen wordt ook dit onderdeel van de oorspronkelijke zeggingskracht van Huis Landfort weer hersteld. De uitvoeringswerkzaamheden zijn in mei 2022 begonnen. De afronding van de renovatie zal dit jaar plaatsvinden.

Bomenschenkactie 2020

Najaar 2020 heeft stichting Erfgoed Landfort (sEL) een succesvolle bomenschenkactie georganiseerd. Gestart op 18 november, waren op 5 januari 2021 alle bomen geschonken. Het gaat in totaal over ca. 70 bomen met een totaalbedrag van €65.000,-. De schenkingen per boom liepen uiteen van €300,- tot €2.500,-. Zowel bedrijven als particulieren hebben schenkingen gedaan. De redenen hiervoor liepen uiteen. Zo zijn zeven bomen geschonken om een dierbare overledene te gedenken, sommige bomen eren een huwelijkspartner en andere zijn geschonken als blijk van waardering voor het project Huis Landfort. De stichting is alle schenkers zeer dankbaar.

Vul hieronder uw gegevens in: