Wordt u onze vrijwilliger?

Zonder gemotiveerde vrijwilligers zouden onze ambitieuze plannen niet te realiseren zijn. Inmiddels zijn ruim 75 vrijwilligers actief binnen stichting Erfgoed Landfort. Een deel van hen levert een waardevolle bijdrage aan de instandhouding en verdere verfraaiing van het prachtige park en de moestuin. Daar werken zij nauw samen met onze tuinbaas Jan de Boer, die veel kennis bezit van groenten, kruiden en planten. Anderen zijn actief als rondleider, gastvrouw/heer, toezichthouder in het park, in de technische dienst of als administrateur. Veel vrijwilligers wonen in de gemeente Oude IJsselstreek, al komen er ook uit Aalten, Doetinchem, Groenlo, Ede, ‘s-Heerenberg of Zevenaar.

De meeste vrijwilligers werken een dag per week en kiezen in overleg zelf hun dag van voorkeur uit. Er zijn groepen actief op maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Weldra zullen wij ook met een zaterdaggroep starten. Met name werkende (jonge) geïnteresseerden vinden de zaterdag aantrekkelijk om een dag op het mooie Huis Landfort te zijn.
Gastvrouwen/heren en rondleiders leveren hun inspanningen op meer onregelmatige basis op momenten waarop de stichting rondleidingen heeft of als er een evenement gaande is. Soms is dat op weekenddagen.

Wij zijn altijd geïnteresseerd om met nieuwe vrijwilligers een gesprek aan te gaan. Daarom zoeken we mensen die zich onbezoldigd en op vrijwillige basis willen inzetten om van Huis Landfort een van Nederlands mooiste buitenplaatsen te maken. Naast mensen met groene belangstelling is er plek voor rondleiders, toezichthouders en gastvrouwen/heren.
Onze vrijwilligerscoördinator Tim Overbeek gaat graag met u in gesprek om te bespreken wat bij uw wensen en mogelijkheden zou kunnen passen. Verder is hij de man die zicht houdt op de planning en aanspreekpunt is voor roostertechnische zaken. U bereikt hem telefonisch op 0315 377 777 of per mail toverbeek@erfgoedlandfort.nl

Steun ons – sEL is zeer erkentelijk voor uw ondersteuning; als vrijwilliger of middels een schenking .

Schenkingen en donaties

Het centrale deel van de historische buitenplaats Huis Landfort is in 2016 aangekocht door stichting Erfgoed Landfort, op initiatief van een vermogend echtpaar dat bij leven met de samenleving wilde delen in de door hen verworven welstand. Door hun schenking en in samenwerking met René Dessing en Wim Dröge werden krachten, netwerk en kennis gebundeld om het landhuis en het park te herstellen en het in 1945 verwoeste koetshuis te herbouwen. Ook is besloten om de verdwenen moestuin te herintroduceren. Tegelijk werd zes hectare land in langdurige erfgoed van Geldersch Landschap & Kasteelen genomen.

Voor de omvangrijke renovatie leverden ook het rijk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), de provincie Gelderland, gemeente Oude IJsselstreek, talloze fondsen waaronder het Prins Bernard Cultuurfonds,  het Mondriaanfonds, het fonds Martens van Sevenhoven, het Bonnehome Tielensfonds, e.a en talrijke particuliere schenkers een belangrijke bijdrage. 

ANBI-status

Door de culturele ANBI-beschikking is sEL vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat wil zeggen dat uw gift geheel ten goede komt aan onze stichting.
sEl is zeer erkentelijk voor een eenmalige of periodieke financiële ondersteuning voor grotere uitgaven. Vanwege de culturele ANBI-status is uw gift fiscaal aftrekbaar indien u uw schenking jaarlijks doet voor een periode van vijf jaar. Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kunt u hiervoor een periodieke schenkingsovereenkomst met de stichting afsluiten.Voor meer informatie over schenken en schenkbelasting, bekijk hier de website van de belastingdienst.

Rekenmodule
Als u klikt op onze rekenmodule, krijgt u een gemakkelijk overzicht hoeveel een periodieke of eenmalige gift aan stichting Erfgoed Landfort u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

Wilt u stichting Erfgoed Landfort financieel steunen?
Als u via het contactformulier uw gegevens achterlaat, nemen we graag contact op voor een persoonlijk gesprek over uw wensen en mogelijkheden. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort +31 (6) 22 801 668 of rdessing@erfgoedlandfort.nl

Vier crowdfundingsacties

In de afgelopen jaren organiseerden wij vier crowdfundingsacties die gezamenlijk circa € 120.000,- opbrachten.

Crowdfunding Bloeirijke bomen voor Huis Landfort 2020
Deze actie ging in november 2020 van start. Doel was om bijzondere, klimaatbestendige, bloeirijke  of anderzins opmerkelijke bomen voor het te renoveren park bijeen te brengen. Op onze website kon men een keuze maken uit meerdere soorten bomen, die ook van een prijskaartje waren voorzien. Zo verwierf de stichting binnen vijf weken circa € 65.000,- voor vele nieuwe Japanse sierkersen, magnolia’s, lindes, vaantjesbomen, acacia’s en vele andere prachtige bomen. Het park staat er inmiddels vol mee en nog altijd zijn er mensen die ons een boom schenken, bijvoorbeeld ter herinnering van een dierbare partner of familielid. Zo leven dierbaren voort in een harmonieuze en troostrijke omgeving die onze buitenplaats is.

Crowdfunding Tuinprieel 2021
In het najaar van 2021 naderde de voltooiing van Huis Landfort en startte de stichting een crowdfundingsactie voor het herstel van een – in 1945 – verwoest tuinprieel. Deze bevond zich achter het landhuis aan de oever van de slingergracht en enkel het basement resteerde nog. Destijds kon men gezeten in dit prieel de zeggingskracht ervaren van het ook toen al schitterende park vol bloemen en bloeiende heesters of genoot men van de werking van de zichtlijnen in het park. Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie die ruim € 30.000,- opbracht, is de stichting in staat dit prieel te herstellen. Op basis van historisch onderzoek is een plan gemaakt voor een zo verantwoord mogelijke herbouw van dit prieel. Nu kunnen in de toekomst ook onze bezoekers hier genieten van een uniek uitzicht op het gerenoveerde park.

Crowdfunding Plantentheaters 2022
Velen zegt het begrip plantentheater niet veel maar vroeger werden op buitenplaatsen collecties van bijzondere planten verzameld. Dat konden geraniumsoorten zijn of primula’s (aurikels), vetplanten, etc. Die traditie is op Huis Landfort nieuw leven in geblazen. Dankzij de schenking van enige bedrijven en particulieren heeft de Zuthpense smid IJzerbergh op advies van Melle Wierper voor ons park twee fraaie plantentheaters gesmeed. Hier staan nu collecties primula’s op die geschonken zijn door Blijdorp en de buitenplaats Oostbroek (Utrechts Landschap).

Crowdfunding Geef Landfort een tonnetje! 2023
Met de laatste crowdfunding, genaamd “Geef Landfort een tonnetje!” heeft de stichting duurzame houten tuinkuipen voor onze oranjerieplanten verworven. Deze planten stonden nog in plastic bakken en dat vonden we geen fraai gezicht. Met de hulp van ruim 30 schenkers zijn duurzame houten kuipen aangeschaft in de kleuren geel en blauw zodat ze passen bij de gebouwen, voorzien van handvatten of gekromde grepen waardoor ze met stokken kunnen worden opgepakt en vervoerd.
Voor alle donateurs die bijdroegen aan de verwerving van de tuinkuipen zal in 2023 nog een ontvangst met rondleiding worden georganiseerd.

Lijst van schenkers en subsidiënten bij de restauratie en herinrichting van Huis Landfort.

Uit erkentelijkheid voor alle schenkingen en vormen van steun zijn hier alle namen van schenkers en subsidiënten opgenomen met een korte omschrijving van het doel dat zij ondersteunen.

 • Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (restauratie landhuis en Kleine Erf)

 • Provincie Gelderland (restauratie landhuis, websiteontwikkeling, historisch onderzoek)

 • Prins Bernhard Cultuurfonds (moestuin, stinzenplanten, educatie)

 • Willem Fonteinfonds (Prins Bernhard Cultuurfonds) (restauratie staand horloge)

 • Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland (restauratie torenuurwerk, bouw bijenstal)

 • Zabawas (moestuin)

 • Fonds Martens van Sevenhoven (moestuin, tuinmeubilair, restauratie tegelkachel)

 • Bonnehomme Tielensfonds (restauratie Twickelbad, restauratie tegelkachel)

 • TBI  Fundatie (restauratie tuinprieel)

 • Floron (behoud Franse aardkastanje)

 • Geldersch Landschap & Kasteelen (moestuin)

 • Gemeente Oude IJsselstreek (moestuin, bebording park)

 • SBNL Natuurfonds (fruitbomen moestuin)

 • Coöperatiefonds Rabobank Graafschap (moestuin, educatie vrijwilligers)

 • Gravin van Bylandt Stichting (moestuin)

 • Mondriaanfonds (vrijwilligerswerving)

 • Stichting van Well van der Snoek (boek Huis Landfort)

 • Nationale Bomen Stichting (onderhoud historische bomen)

 • Fonds voor Cultuurparticipatie (training vrijwilligers)

 • Het Ridderschap van Gelderland (tuinvaas)

 • Een anoniem fonds (restauratie tuinprieel)

 • Particuliere schenkers van kunstvoorwerpen en objet d’arts

 • En vele particuliere donateurs uit binnen- en buitenland voor crowdfunding voor bomen, tuinprieel en plantenkuipen.