Tijdens het feestelijke evenement op 9 juni is Johan de Haan een van de sprekers. Nu nog is hij senior conservator van Paleis het Loo maar hij zal weldra een nieuwe baan aanvaarden bij het Ministerie van OCW. Naast zijn werkzaamheden op Het Loo is hij als commissielid van het Prins Bernard Cultuurfonds betrokken bij de afdeling Monumentenzorg & Erfgoed. In die hoedanigheid beoordeelt hij vele subsidieaanvragen. Stichting Erfgoed Landfort heeft dankzij dit fonds ruim 130.000 euro aan subsidies toegekend gekregen. Dit geld is onder andere benut voor het herstel van de moestuin, het inbrengen van stinzenplanten, de restauratie van de torenklok op het landhuis, de restauratie van de tegelkachel, het maken van een bijenstal en de restauratie van een staand horloge. Zowel het landelijke fonds dat in Amsterdam is gevestigd, als het provinciale Gelderse fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds droegen bij.


Vanwege zijn ruime kennis over oa historische buitenplaatsen is Johan de Haan lid van de commissie Monumentenzorg & Erfgoed. Hij benadrukt in zijn toespraak hoe Huis Landfort een collectieve buitenplaats is geworden, die zich kenmerkt door openheid en transparantie, en hierdoor uit de sfeer van de elite is gehaald. Van nature is er vanuit de bevolking een afstand tot kastelen en historische buitenplaatsen, maar het zijn natuurlijk ook gewoon (land-)huizen waar gewerkt wordt, waar gewone mensen hun boterham verdienen maar tegelijk zijn het prachtige onderdelen in de wijde omgeving, waar bezoekers lessen kunnen leren over levenskunst, genietingen en duurzaam leven. Hierdoor is de buitenplaats meer benaderbaar geworden en veel meer gaan leven als concept van maatschappelijk erfgoed. Daarmee is in de ogen van Johan de Haan de restauratie van Huis Landfort vanuit het perspectief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en waarschijnlijk alle betrokken fondsen uitstekend geslaagd.

Lijst van schenkers en subsidiënten

De restauratie, herbouw en renovatie van Huis Landfort zou zonder de vele subsidies en
schenkingen waarschijnlijk veel minder geslaagd zijn. Uit erkentelijkheid voor alle donaties, cadeaus en steun worden hier alle namen van schenkers en subsidiënten genoemd met een korte omschrijving van het doel dat zij ondersteunen. Stichting Erfgoed Landfort is hen veel dank verschuldigd.


• Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed / Ministerie OCW (restauratie landhuis en park Kleine Erf)
• Provincie Gelderland (restauratie landhuis, websiteontwikkeling, historisch onderzoek)
• Prins Bernhard Cultuurfonds (moestuin, stinzenplanten, educatie en herstel kunstvoorwerpen)
• Zabawas (moestuin)
• Stichting TBI Fundatie (herstel tuinprieel)
• Fonds Martens van Sevenhoven (tuinmeubilair, restauratie tegelkachel)
• Bonnehomme Tielensfonds (restauratie Twickelbad, restauratie tegelkachel)
• Floron (behoud Franse aardkastanje)
• Geldersch Landschap & Kasteelen (moestuin)
• Gemeente Oude IJsselstreek (moestuin, bebording park)
• SBNL Natuurfonds (fruitbomen moestuin)
• Coöperatiefonds Rabobank Graafschap (moestuin, educatie vrijwilligers)
• Gravin van Bylandt Stichting (moestuin)
• Mondriaanfonds (vrijwilligerswerving)
• Stichting van Well van der Snoek (publicatie boek Huis Landfort)
• Nationale Bomen Stichting (onderhoud historische bomen)
• Een fonds dat anoniem wenst te blijven (restauratie tuinprieel)
• En vele particuliere donateurs uit binnen- en buitenland