Huis Landfort werd in 2017 aangekocht door stichting Erfgoed Landfort, op initiatief van een particulier echtpaar. Daarmee werd het omvangrijke herstel van de historische buitenplaats mogelijk. Verder wordt het herstel ook mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het rijk, de provincie Gelderland, fondsen en talrijke andere particuliere schenkers.

Uit erkentelijkheid voor al deze schenkingen en steun zijn hier alle namen van schenkers en subsidiënten opgenomen met een korte omschrijving van het doel dat zij ondersteunen.

Een bootje in de gracht van Huis Landfort in 2020
Foto: sEL

Bomenschenkactie

In het najaar van 2020 heeft stichting Erfgoed Landfort (sEL) een succesvolle bomenschenkactie georganiseerd. Gestart op 18 november, waren op 5 januari 2021 alle bomen geschonken. Het gaat in totaal over 56 bomen met een totaalbedrag van 40.000 euro. De schenkingen per boom liepen uiteen van 300,- tot 2.500,-. De stichting is alle schenkers zeer dankbaar.

Zowel bedrijven als particulieren hebben schenkingen gedaan. De redenen hiervoor liepen uiteen. Zo zijn zeven bomen geschonken om een dierbare overledene te gedenken, sommige bomen eren een huwelijkspartner en andere zijn geschonken als blijk van waardering voor het project Huis Landfort.

Een Magnolia Kobus wordt geplant in de tuin van Huis Landfort in december 2020
Foto: sEL

 • Restauratie van het historische park, toegangsbrug en duiventoren
 • Subsidie voor de instandhouding van de tuin
 • Restauratie landhuis
 • Subsidie voor de productie van duurzame energie

 • Historisch onderzoek naar Huis en Park
 • Baggeren en beschoeien van de grachten
 • Aanvullend onderzoek naar het prieel, de plantentheaters en de mozaïekperken
 • Restauratie van het landhuis, inclusief verduurzaming en verbetering toegankelijkheid
 • Opruimen van explosieven
 • Herstel historische moestuin
 • Educatief pilotproject stinsenplanten
 • Restauratie torenklokuurwerk
 • Herstel moestuin
 • Restauratie Zeister tegelkachel
 • Herstel historische moestuin
 • Herstel historische moestuin
 • Bijdrage aan ontwikkeling vrijwilligersbeleid
 • Herstel historische moestuin
 • Bijdrage aan boek over Huis Landfort

Bijdrage herstel moestuin

Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven

 • Herstel historische moestuin
 • Restauratie Zeister tegelkachel

Herstel historische moestuin met vrijwilligers

 • Restauratie negentiende-eeuws badmeubel
 • Restauratie Zeister tegelkachel

Onderhoud monumentale bomen

Bijdrage aan stinzenproject, in het bijzonder de aardkastanje