Over ons

sEL- stichting Erfgoed Landfort- komt voort uit een particulier initiatief om in Nederland een plek te creëren waar de bijzondere belevingswaarden op historische buitenplaatsen, de samenhang tussen natuur, architectuur en cultuur én de betekenis ervan in de huidige tijd gedeeld kunnen worden met een breed en geïnteresseerd publiek.
De stichting werd opgericht in 2017 en verwierf de historische buitenplaats Huis Landfort, dat wil zeggen het huis inclusief vijf hectare grond. Op basis van een gedegen beleidsplan is de buitenplaats in de afgelopen jaren gerestaureerd en veiliggesteld voor de toekomst. Met een culturele ANBI-status voor onbeperkte tijd is de stichting aangemerkt als cultureel-maatschappelijk initiatief.

Historische buitenplaats

Eerste vermelding in 1434

Huis Landfort in het Achterhoekse Megchelen is een historische buitenplaats, die zijn huidige vorm in 1823-1825 verkreeg. De buitenplaats zelf kent een geschiedenis die reikt tot in de late middeleeuwen. Het bestaat onder andere uit een landschappelijk park van de bekende landschapsarchitect Jan David Zocher jr, een groot neoclassicistisch landhuis, een Ottomaanse duiventoren, een koetshuis met oranjerie en een moestuin met 90 meter lange leifruitmuur. Huis Landfort is in de afgelopen 200 jaar in omvang en opzet nauwelijks veranderd. Het buiten is in de afgelopen jaren door inzet van stichting Erfgoed Landfort volledig hersteld. Het park huisvest bijzondere bloemen- en plantensoorten en het geheel vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische waarde.

Missie

Vanuit de diep gevoelde wens om deze historische buitenplaats veel van haar oude grandeur terug te geven en veilig te stellen voor toekomstige generaties, worden alle te nemen beslissingen zorgvuldig afgewogen. Deskundig herstel en vakbekwame renovaties hebben huis, moestuin en park zo goed als mogelijk teruggebracht naar een verantwoord geheel.  De gebouwen bezitten nu weer een uitstraling die herinnert aan de jaren 1823-1827 toen het landhuis werd uitgelegd met twee vleugels en de hele buitenplaats z’n huidige vorm verkreeg.  De stichting  spant zich in om de zichtbaarheid van Huis Landfort te vergroten door te verhalen over  hoe er vroeger en nu wordt  geleefd. Daarbij ligt een groot accent op de culturele- en botanische karakteristieken van historische buitenplaatsen. Ook zijn er op Huis Landfort veel zaken die herinneren aan andere bijzondere buitenplaatsen in ons land. Zo groeit deze mooie buitenplaats vanzelf naar een gastvrij historisch monument dat tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur wil zijn.

Visie

Zinvol en verantwoord behoud van Huis Landfort wordt voor toekomstige generaties veilig gesteld door divers cultureel ondernemerschap. Dit is noodzakelijk voor het goed functioneren van de stichting en heeft een stimulerende uitwerking op medewerkers en vrijwilligers. Passend bij de kwetsbaarheid van Huis Landfort, worden culturele activiteiten georganiseerd en aangeboden, zoals (kleine) exposities, concerten, rondleidingen, symposia en lezingen. Ook zakelijk gebruik passend bij de locatie behoort tot onze mogelijkheden, denk daarbij aan vergaderingen, presentaties of trainingen.
Daarnaast spannen alle betrokkenen rond sEL zich in om Huis Landfort een ontmoetingsplaats te laten zijn voor allen die zich bezighouden met behoud en beheer van Nederlandse historische buitenplaatsen. Dat kan door het delen van kennis en ervaring directbetrokkenen, experts of gasten, en ook door samenwerking met historische verenigingen en regionale archieven in het streven naar verbondenheid met de lokale gemeenschap. Tegelijk is er ook aandacht voor de universele en duurzame waarden die op historische buitenplaatsen als vanzelf bewaard zijn.

 

Betrokken mensen

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Ger Vijfvinkel, voorzitter
Paul van der Vorm, penningmeester
Erik Wanrooij, secretaris
Mark Boumans, lid
Evamaria de Boer, lid
Nico Wissing, lid

Voor de stichting zijn werkzaam:
René W.Chr. Dessing (directeur)
Wim Dröge (collectie)
Marjan Wellink (p.a. directie)
Jan de Boer (tuinbaas)
Silvia Robben (interieurverzorging)
Patricia Derksen-Berentsen (interieurverzorging)
Tim Overbeek (vrijwilligers-coördinator)
Carolien de Boer (communicatie)

Daarbij zijn talrijke (bezoldigde en onbezoldigde) adviseurs, vrijwilligers en stagiaires aan de stichting  verbonden. Zonder hen zouden de ambitieuze plannen niet te realiseren zijn.
Incidenteel wordt gebruik gemaakt van inhuur op gebied van bijvoorbeeld fotografie, design, een hoveniersbedrijf of horeca.
Voor het invullen van de doelstelling rond de Nederlandse historische buitenplaatsen om ruimte, middelen en netwerk beschikbaar te stellen om zo een bijdrage te leveren aan hun nationale betekenis en een uitwisseling van kennis en ervaringen,  werkt sEL inhoudelijk samen met stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL, zie https://www.skbl.nl ) en andere relevante partijen in dit veld.

Beleidsplan

Ons beleidsplan downloadt u hier

Persberichten

Buitenplaats Huis Landfort in Megchelen: Wisselwerking tussen natuur, historie en mensen (12/2021), AchterhoekBIZ magazine (PDF)
Magnolia’s en monumentaal denken (09/2021), Het Buiten (PDF)

Huis Landfort wordt het keukenhof van de Achterhoek (27-10-2021) De Gelderlander

Vermogensbeheerder Petram&Co interviewde René Dessing, directeur van sEL, wat uitmondde in een leuk artikel over Huis Landfort.
Het Reformatorisch Dagblad publiceerde 10 juni 2020 een artikel over de lopende restauratie. Lees hier het artikel uit het RD
Het landelijke blad Tuin+Landschap wijdde in hun nieuwsbrief een artikel aan de bomenschenkactie op Huis Landfort.

De Gelderse Post berichtte onlangs over Landfort. Lees hier het artikel in de Gelderse Post

In september 2019 verscheen in OER, cultuur historisch tijdschrift (voor vrienden van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) een artikel getiteld ‘Het wonder van Huis Landfort’. Lees hier het artikel uit OER.