Bekijk de uitzending

Over ons

sEL- stichting Erfgoed Landfort- komt voort uit een particulier initiatief om in Nederland een plek te creëren waar de bijzondere belevingswaarden op historische buitenplaatsen, de samenhang tussen natuur, architectuur en cultuur én de betekenis ervan in de huidige tijd gedeeld kunnen worden met een breed en geïnteresseerd publiek.

Dankzij de financiële betrokkenheid van een vermogend (Rotterdams) echtpaar is stichting Erfgoed Landfort in 2017 opgericht en actief van start gegaan na de verwerving van het centrale deel (ca. 6 ha.) van de historische buitenplaats Huis Landfort in Megchelen (Gld).

Op basis van een helder beleidsplan is de buitenplaats in de afgelopen jaren gerestaureerd en nu weer geborgd voor de toekomst. Met een culturele ANBI-status voor onbeperkte tijd is de stichting aangemerkt als cultureel-maatschappelijk initiatief.

Schenkers, medewerkers en vrijwilligers spannen zich ieder op eigen manier in om te realiseren wat in het beleidsplan is geformuleerd. Nu, geruime tijd na de oprichting van de stichting, is het goed te melden dat de stichting vast op koers ligt met het realiseren van de uitgangspunten; het landhuis is gerestaureerd, het park gerenoveerd, een moestuin gerealiseerd en het koetshuis herbouwd. Nu wordt volop ingezet om van Huis Landfort een plek te maken waarbij iedere bezoeker kennis kan nemen van de waarde, schoonheid en harmonie op onze historische buitenplaats.

Historische buitenplaats

Eerste vermelding in 1434

Huis Landfort ligt in de Achterhoek nabij Megchelen. Het is aan drie zijden door Duitsland omringd en grenst aan de Issel en de Oude IJssel. Het park en het landhuis verkregen tussen 1825 en 1827 hun vorm na een ingrijpende renovatie door Johann Albert Luyken, zijn architect Theodor Johann Übbing en landschapsarchitect Johan David Zocher jr. De buitenplaats zelf kent een geschiedenis die reikt tot in de late middeleeuwen en bestaat oa. uit een landschappelijk park. Dit is een van de fraaist bewaarde ontwerpen van de vermaarde 19de-eeuwse landschapsarchitect Johan David Zocher jr. Voorts zijn er een groot neoclassicistisch landhuis, een Ottomaanse duiventoren, een koetshuis met oranjerie en een moestuin met 90 meter lange leifruitmuur.

Huis Landfort is in de afgelopen 200 jaar in omvang en structuur nauwelijks veranderd. Het buiten is in de afgelopen jaren door inzet van stichting Erfgoed Landfort volledig gerestaureerd naar de situatie van 1825. Het park huisvest enige monumentale bomen waarvan een deel op de Nationale Bomenlijst is geplaatst en bijzondere bloemen- en plantensoorten. Het geheel vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische waarde.

Missie

Vanuit de wens om de historische buitenplaats Huis Landfort veel van haar oude grandeur terug te geven en veilig te stellen voor toekomstige generaties, werden bij de afgelopen renovatie alle te nemen beslissingen zorgvuldig afgewogen. Deskundig herstel en vakbekwame renovaties hebben huis, moestuin en park nu zo goed als mogelijk teruggebracht naar een verantwoord geheel. De gebouwen zien er nu weer uit zoals zij er rond 1825 moeten hebben uitgezien. Dat is ook de tijd waarin het centrale deel van het huis (het zogenaamde corps-de-logis) werd uitgebreid met twee vleugels. Toen ook verkreeg de buitenplaats zijn landschappelijke aanzien.

sEL spant zich in om de zichtbaarheid van Huis Landfort te vergroten door te verhalen over hoe er vroeger en nu wordt geleefd. Daarbij ligt een groot accent op de culturele- en botanische karakteristieken van historische buitenplaatsen. Ook zijn er op Huis Landfort veel zaken die herinneren aan andere bijzondere buitenplaatsen in ons land. Zo groeit deze mooie buitenplaats vanzelf naar een gastvrij historisch monument dat tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur wil zijn.

Visie

Door zinvol en verantwoord behoud wordt Huis Landfort voor toekomstige generaties veilig gesteld, ook op basis van cultureel ondernemerschap. Binnen die structuur functioneren de stichting en medewerkers. Met inachtneming van de mogelijkheden van de gebouwen, worden culturele activiteiten georganiseerd en aangeboden. Denk hierbij aan (kleine) exposities, concerten, rondleidingen, symposia en lezingen. Ook passend zakelijk gebruik behoort tot de gebruiksmogelijkheden, dit kunnen vergaderingen, presentaties of bedrijfstrainingen zijn. Tevens is het mogelijk om hier een laatste afscheid van een dierbare overledene te organiseren. De ervaring leert dat mensen troost putten uit de stilte en harmonie op historische buitenplaatsen.

Tevens spannen alle betrokkenen rond de stichting zich in om Huis Landfort een ontmoetingsplaats te laten zijn voor allen die zich bezighouden met behoud en beheer van Nederlandse historische buitenplaatsen. Dat kan door het delen van kennis en ervaring van directbetrokkenen, experts of gasten, en ook door samenwerking met historische verenigingen en regionale archieven in het streven naar verbondenheid met de lokale gemeenschap. Tegelijk is er ook aandacht voor de universele en duurzame waarden die op historische buitenplaatsen als vanzelf bewaard zijn.

 

Bij sEL zijn betrokken

Het stichtingsbestuur:
Ger Vijfvinkel, voorzitter
Paul van der Vorm, penningmeester
Erik Wanrooij, secretaris
Mark Boumans, lid
Evamaria de Boer, lid
Nico Wissing, lid

Medewerkers:
René W.Chr. Dessing, directeur
Wim Dröge, collectie
Marjan Wellink, p.a. directeur en evenementen
Jan de Boer, tuinbaas
Mike Reinders, medewerker park
Silvia Robben, interieurverzorging
Patricia Derksen-Berentsen, interieurverzorging
Tim Overbeek, vrijwilligers-coördinator
José Voortman-Peters, coördinator ontvangsten en openstelling

Voorts zijn meerdere (bezoldigde en onbezoldigde) adviseurs, ruim 70 vrijwilligers en incidenteel een stagiaire aan de stichting verbonden. Zonder hen zouden de ambitieuze plannen niet te realiseren zijn. Soms wordt er gebruik gemaakt van inhuur op gebied van bijvoorbeeld fotografie, design, een hoveniersbedrijf of horeca.

Voor het invullen van de doelstelling rond de Nederlandse historische buitenplaatsen, om ruimte, middelen en netwerk beschikbaar te stellen en zo een bijdrage te leveren aan hun nationale betekenis en de uitwisseling van kennis en ervaringen, werkt sEL inhoudelijk samen met stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL-voor meer informatie over deze stichting zie https://www.skbl.nl) en andere relevante partijen in dit veld.

Beleidsplan

Ons beleidsplan downloadt u hier: