Back to Top

Archief Johann Albert Luyken naar ECAL in Doetinchem

Op donderdag 28 maart 2019, aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur) vindt de overdracht plaats van het Luyken-archief aan ECAL.

De inventaris van het archief van Huis Landfort te Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek) is onlangs afgerond. Het archief is gevormd door Johann Albert Luyken en diens nazaten, die de buitenplaats Huis Landfort vanaf 1823 hebben bewoond. Het is recentelijk aan het Erfgoedcentrum (ECAL) geschonken door mevrouw Maria Luyken-Henke, weduwe van Albert Luyken. Haar man was de vierde en laatste generatie Luyken op Landfort. Hij verkocht Landfort in 1970 aan Stichting Het Geldersch Landschap. Het Luyken-archief is rijk geschakeerd. Het bevat veel informatie over de bewoners en de veranderingen aan huis en buitenplaats vanaf 1823. Persoonlijke bescheiden als dagboeken, reisverslagen en brieven tonen het leven van deze welgestelde Duits-Nederlandse familie.

Sinds 2017 is de stichting Erfgoed Landfort eigenaar van het landhuis en het omringende terrein. De stichting restaureert, renoveert en revitaliseert Huis Landfort en zal hier tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur vestigen. In 2018 is gestart met het herstel van het landschapspark volgens het oorspronkelijke ontwerp van Johan David Zocher jr. De restauratie van het in- en exterieur  van het landhuis, inclusief de herbouw van het koetshuis en het herstel van een fruitmuur in de opnieuw aan te leggen moestuin, begint dit voorjaar en zal vermoedelijk medio 2021 zijn afgerond. Park en moestuin zullen op termijn open worden gesteld, het landhuis zal enkel op aanvraag kunnen worden bezichtigd.

stichting Erfgoed Landfort en het Erfgoedcentrum nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de feestelijke presentatie van de inventaris van het archief van Landfort.

Programma op donderdag 28 maart 2019

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur Welkom door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

14.10 uur Verleden en toekomst van Huis Landfort door kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, directeur sEL

14.40 uur vertoning van oude filmbeelden van Huis Landfort.

14.55 uur Toelichting op inventaris door Peter Bresser, archivaris Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

15.15 uur Afsluiting met drankje. Wij verwachten dat deze ontvangst rond 16.30 uur ten einde loopt.

Vanaf 28 maart is de inventaris van het Luyken-archief op Landfort (SARA 0742) te raadplegen op www.ecal.nu Vanaf 29 maart 2019 is het archief in de studiezaal in te zien. In Oer 32, uitgave juni, wordt uitgebreid aandacht aan Huis Landfort en de sEL geschonken.