Na de grootscheepse restauratie van Huis Landfort zal er aan het interieur van het landhuis een bijzonder object worden toegevoegd, namelijk een Zeister tegelkachel. Dit type verwarming is in Nederland onbekend. In Duitsland en Oostenrijk was en is dit echter een gebruikelijke huiselijke verwarmingsbron. Na een tip verwierf sEL de tegelkachel die toen in een woning in Soestdijk stond. Momenteel wordt zij gerestaureerd door Hilde Dekkers, de enige tegelkachelrestaurator/-bouwer in ons land.  In het archief van Huis Landfort bevindt zich een tekening van een tegelkachel. Er leeft een veronderstelling  dat deze tegelkachel zich ooit in het landhuis bevond. Mogelijk was de Duitse herkomst van de bouwheer Johann Albert Luyken de reden dat hier een tegelkachel geweest is.

De tegelkachel zal straks in de zogenaamde wintertuin in het landhuis worden geplaatst. Dit vertrek was ooit een inpandige oranjerie. In huis keert een oranjerie na de restauratie niet meer terug maar wel een wintertuin met palmen. De nieuwe oranjerie van Huis Landfort is gebouwd aan het koetshuis aan de kant van de moestuin.

Werking
Een tegelkachel bestaat geheel uit keramiek. De buitenkant wordt bekleed met geglazuurde tegels die allerhande decoratieve vormen kunnen hebben. Een tegelkachel hoeft maar tweemaal per dag gestookt te worden en blijft dan de hele dag warmte afgeven. Dit komt door een ingenieus systeem waarbij warme rook door een soort labyrint geleid wordt. De stookruimte en de rookkanalen zijn gemaakt van chamotte, een keramisch materiaal dat heel veel warmte opneemt en vasthoudt. Na ongeveer een uur stoken in de stookruimte onderin de kachel en als de vlammen weg zijn, wordt de deur van de kachel hermetisch afgesloten. De trek is hierdoor weg en zo wordt alle warmte aan de stenen afgegeven en vervolgens aan de ruimte waar de kachel is geplaatst. Overigens kunnen deze kachels op zowel hout als op gas worden gestookt.

Zeister tegelkachel
De tegelkachel die door sEL is aangekocht komt hoogstwaarschijnlijk uit Zeist en dateert uit de vroege negentiende eeuw. Het is een zeldzaam voorbeeld van een tegelkachel van Nederlandse makelij en de maker zal vermoedelijk E.C. Martin zijn. Hij startte in 1835 in Zeist een werkplaats voor tegelkachels maar maakte later ook andere keramische voorwerpen. Martin was een hernhutter en was daarmee lid van de Evangelische broedergemeente. De werkplaats van Martin was ook eigendom van de hernhutters. Hij was afkomstig uit Duitsland (of mogelijk Denemarken) vanwaar hij de traditie van het tegelkachelbouwen naar Nederland bracht. Van de tegelkachels die Martin maakte, zijn er maar heel weinig bewaard gebleven. Op Slot Zeist zijn er nog enige voorbeelden te vinden onder andere in de gebedsruimte van de hernhutters (voorheen de slotkapel). Die exemplaren zijn exact dezelfde als de kachel van Huis Landfort. Ook op paleis Soestdijk bevindt zich nog een tegelkachel van zijn hand.  

Restauratie
Tegelkachelrestaurator Hilde Dekkers gaat de tegelkachel voor de stichting  restaureren. Hilde genoot haar opleiding tot ‘Hafnermeister’ in Oostenrijk, waar dit  ambacht nog veel wordt beoefend. Daar worden nog altijd nieuwe tegelkachels gebouwd.
Hilde bouwt deze kachels helemaal op nieuw op, op geheel ambachtelijke wijze. Ze maakt een nieuwe binnenzijde, met een labyrint van rookkanalen en bekleedt de buitenzijde met de tegels van een oude kachel. Veel van deze buitenkanten dateren uit de Art Deco- en Jugendstil-periode. In haar werkplaats maakt ze de afzonderlijke onderdelen als een bouwpakket. Vervolgens is ze op locatie gemiddeld twee dagen bezig met het opbouwen van de zware kachel. De tegelkachel die Hilde voor sEL restaureert voegt zondermeer weer een bijzonder verhaal toe aan het interieur van Huis Landfort.