Nu de steigers rondom het koetshuis zijn verwijderd, is de kleur van het gebouw duidelijk zichtbaar. Wanneer straks de donkerblauwe deuren en luiken zijn toegevoegd, ontstaat er een prettig kleurenspel. Dit is al beter te zien op het landhuis. Daar zijn de ramen en roeden al donkerblauw (Pruisisch blauw) geschilderd. Samen met de lichtgele gevels en de crèmewitte kozijnen ontstaat een verassend aangenaam samenspel dat behoorlijk verschilt van de situatie voor de restauratie. De dakkapellen en de schoorstenen zijn nu donkergrijs geschilderd in plaats van crèmewit. Deze kleur gaat beter samen met het grijze pannendak. Het fronton van de voorgevel valt hierdoor ook meer op en steekt af tegen het pannendak. De kleuren zijn ingegeven omdat zij een herinnering vormen aan de kleuren van het familiewapen van de familie Luyken, maar ook omdat ze een plezierige, uitnodigende sfeer met zich mee brengen.

In zowel het koetshuis als het landhuis verschuiven de werkzaamheden zich van het exterieur naar het interieur. De zogenaamde afbouwfase is begonnen. Werkzaamheden als leidingen leggen, stuken, betegelen, betimmeren en schilderen vangen nu aan. Het interieur van het landhuis zal pas in 2021 onder handen worden genomen en dat project is toevertrouwd aan de experts van architectenbureau Bouwstra & Verlaan. Zowel het koetshuis als het landhuis worden uitgevoerd door de vaklui van restauratie-aannemer Hoffman.

De voorgevel van het landhuis zonder steigers. Foto: René Dessing