Op woensdag 16 september 2020 ontving sEL vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Gelderland, het Gelders Genootschap en de gemeente Oude IJsselstreek voor een tussentijdse beschouwing. De stichting ontving eerder van het rijk en de provincie een aanzienlijke subsidie voor de restauratie van Huis Landfort. Om te aanschouwen wat er met de subsidie gedaan wordt, kwamen de subsidieverstrekkers langs. Tijdens zulke bijeenkomsten volgen zij de gebeurtenissen en men krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de rondleiding van Edzard Prent (architect koetshuis), Cor Bouwstra (restauratie-architect landhuis) en Patricia Debie (landschapsarchitect park) raakten de deelnemers onder de indruk van de voortvarendheid waarmee het project z’n beslag krijgt. Zij waren tevreden met hoe de door sEL ingediende plannen werden uitgevoerd.

Zowel de herbouw van het koetshuis, de renovatie van het landhuis, als de herinrichting van de tuin waren tijdens de rondleiding in volle gang. Zo toonde Edzard Prent de bijna voltooide buitengevel van het koetshuis waarbij specifieke ontwerpoplossingen en -keuzes werden toegelicht. Patricia Debie ging vervolgens in op de details van haar ontwerp voor het Kleine Erf, zoals het huiseiland wordt genoemd. Ze vertelde hierbij dat de stinsenplanten volgens een modern patroon geplant zullen worden en dat er bloemmedaillons komen. Daarnaast toonde zij het padenplan dat op het oorspronkelijke plan van Zocher jr. is geënt. Tot slot leidde Cor Bouwstra het gezelschap door het landhuis, waarin het interieur geleidelijk aan weer wordt opgebouwd.

Overheidsvertegenwoordigers beoordelen de uitvoering van de bouwplannen.
Foto: Pim Alofs