SNBL Natuurfonds

De afgelopen maanden ontving de stichting heel regelmatig bijdragen van overheden, fondsen en particulieren. Voor de te herstellen moestuin droegen talloze fondsen bij. Een van die fondsen is het SBNL Natuurfonds.

sEL ontving dit jaar een mooi subsidiebedrag van het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij-Fonds”. Dit fonds valt onder het SBNL Natuurfonds en zij schonken dit bedrag voor de moestuin en met name de aankoop van de fruitbomen, leifruitbomen, vaste planten, kruiden en stinzen. Het SBNL Natuurfonds is bekend vanwege haar inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting het uitgangspunt is. Ook organiseren zij ieder jaar de steeds populairder wordende verkiezing van de Boom-van-het-jaar. Het afgelopen jaar won de moeierboom van Etten-Leuk de prijs. Dit is een eeuwenoude grootbladige linde in het centrum van Etten-Leur (NB).