Mondriaan fonds

Op 11 mei jl. ontving de stichting het bericht dat het Mondriaan Fonds sEL een subsidie toekent voor het opstellen en implementeren van een plan voor de werving en begeleiding van vrijwilligers. In Nederland werken meer dan 10.000 mensen als vrijwilligers op een historische buitenplaats. Op Huis Landfort zijn vanaf volgend jaar vrijwilligers van harte welkom voor uiteenlopende bezigheden in huis, moes- en bloementuin, toezicht en technische dienst. Alleen als voldoende vrijwilligers meedoen, zijn alle mooie plannen voor Landfort uitvoerbaar.

Op dit moment biedt de stichting een vacature aan voor een vrijwilligerscoördinator. U leest hier  deze functie precies inhoudt: https://www.erfgoedlandfort.nl/wp-content/uploads/2020/06/20058sEL_Adv_CoordinatorVrijwilligers_v2.pdf

Stichting Van Well van der Snoek 

Stichting van Well van der Snoek schonk sEL een bedrag voor het samenstellen van een bundel over de geschiedenis van de buitenplaats Huis Landfort. Dit boek zal tevens de allereerste publicatie zijn die expliciet over Huis Landfort gaat. Nooit eerder werd er zo uitgebreid en samenhangend aandacht besteed aan dit bijzondere huis. Zoals u al heeft kunnen lezen wordt aan de samenstelling van het boek momenteel gewerkt door een groep van twaalf wetenschappers en experts. 

Bonhomme Tielens Fonds 

Van het Bonhomme Tielens Fonds uit Maastricht kreeg sEL een bijdrage voor de restauratie en herplaatsing van een antiek badmeubel in een historiserende badkamer in het landhuis. Dit 19de-eeuwse badmeubel is door Twickel te Ambt Delden in langdurige bruikleen gegeven. De badkamer wordt een onderdeel van verschillende stijlkamers die in vroegnegentiende-eeuwse stijl zullen worden ingericht. 

Nogmaals het Prins Bernhard Cultuurfonds

Hoewel sEL al eerder € 100.000,- van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontving voor het herstel van de oude moestuin, tastte het fonds opnieuw in de buidel en schonk nogmaals € 25.000,-. Ditmaal is het geldbedrag bedoeld voor de aanleg van een stinsenplantenvegetatie op Huis Landfort. 

Stinsenplanten zijn verwilderde wortel-, knol- en bolgewassen. Zij danken hun naam aan de Friese Schierstins in Veenwouden waar de planten voor het eerst werden gesignaleerd. Een stins is een Fries huis. Op Huis Landfort zullen ze overal worden ingebracht, bijvoorbeeld ook tussen de slingergracht en de Oude IJssel. Zij zullen deze buitenplaats in de toekomst voorzien van prachtige kleuren. Het leuke is dat er vroegbloeiende stinsen (sneeuwklokjes, akonieten, etc.) zijn, maar ook soorten die pas in maart, april en mei bloeien. Zelfs in juni zijn er nog stinsen die in bloei komen. Zo zal ook op Landfort hier altijd wat te beleven zijn. Inmiddels heeft Geldersch Landschap & Kasteelen laten weten na te denken hoe zij in andere delen van de buitenplaats deze stinsen kunnen inbrengen zodat het hele parkbos een aantrekkelijk geheel zal worden.