Geweldig nieuws!

De provincie Gelderland steunt de restauratie van Huis Landfort met een miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld voor de bouwkundige restauratie van het landhuis op Landfort. Het huis werd al rond 2000 gerestaureerd door de Stichting Rijngeest maar kent bouwkundige zorgen in het dak, scheurvorming en kelder. Dit nu kan met deze provinciale subsidie worden aangepakt. Eerder steunde de provincie ons als met een bijdrage om de slotgracht te kunnen baggeren. De resultaten zijn voor iedereen nu al zichtbaar. Wij zijn bijzonder blij met deze financiële steun van de provincie Gelderland en de maatschappelijke steun die hiermee wordt uitgedrukt. We gaan er graag mee aan de slag om van Landfort de mooiste buitenplaats van de Achterhoek te maken en er een nationaal centrum ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur van te maken.