Vanaf de weg van Gendringen naar het Duitse Anholt is Huis Landfort goed zichtbaar. Vooral in de herfst en winter vallen het nieuwgebouwde koetshuis, de oosterse duiventoren en het landhuis op. Om dit aangezicht nóg aantrekkelijker te maken zijn er in totaal achttien Japanse sierkersen langs de oever van de Oude IJssel geplant. Zeker in het voorjaar levert dit een spectaculair zicht op. De stichting hoopt dat het een uitnodigende werking zal hebben op passanten van en naar Anholt. Samen met andere aan te planten bomen zullen ze de gebouwen op Huis Landfort wat meer aan het zicht onttrekken. Dat neemt niet weg dat hun aanwezigheid de beleving ten goede zal komen, want op historische buitenplaatsen gaan natuur en architectuur altijd hand in hand.