Pim Alofs, samensteller van de nieuwsbrief, is recent afgestudeerd en schreef zijn doctoraalscriptie over de geschiedenis van Huis Landfort in de periode 1823/25 en onderzocht daarbij ook de rolverdeling tussen de architecten Zocher jr. en Übbing. Hieruit is onder andere gebleken dat Zocher jr. naast een parkontwerp, waarschijnlijk ook een ontwerp voor het huis leverde. Uiteindelijk zijn echter de ontwerpen van Übbing uitgevoerd. Deze scriptie zal in herschreven vorm worden opgenomen in een komende  publicatie over Huis Landfort. 

Zijn scriptie zal in een herschreven vorm worden opgenomen in een te verwachten publicatie over Huis Landfort. In dit boek worden onder andere bijdragen opgenomen over andere aspecten van de bouwgeschiedenis, de positie van Huis Landfort in het graafschap Zutphen, een artikel over de gevechten die hier plaatsvonden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, het landschappelijke park en Johan David Zocher jr., het park onder de Luykens, de moestuin en meerdere bijdragen over uiteenlopende bewoners van Huis Landfort. Dit boek zal de kennis en naam van Huis Landfort verder vergroten. Dat is heel welkom, want er is relatief gezien niet heel veel over de geschiedenis van dit eeuwenoude huis bekend. Het is de bedoeling dat dit boek verschijnt bij gelegenheid van de opening van Huis Landfort medio 2022.

Wilt u zich al inschrijven voor dit boek, mailt u dan naar Marjan Wellink. De prijs zal vermoedelijk € 24,95 bedragen.