Nu het herstel van de tuin van Huis Landfort gestaag vordert, komt ook de aanplant van nieuwe bomen in zicht. Historische buitenplaatsen als Huis Landfort worden van oudsher gekenmerkt door een grote soortenrijkdom aan bomen en planten. Daar komt bij dat Johann Albert Luyken en zijn nageslacht veel belangstelling hadden voor bijzondere bomen en heester. In de loop der jaren is op Huis Landfort veel hiervan verdwenen. De stichting zet zich nu met de aanplant van 50 bijzondere bomen in met het herstel van de aloude aanwezigheid van diverse historische variëteiten in het park.

Om dit te kunnen verwezenlijken is de stichting met de inzamelingsactie ‘schenk Huis Landfort een boom’ begonnen. Midden november is er op de website een actie gestart waar geïnteresseerden alle te planten bomen kunnen bekijken én schenken. Op deze manier kunnen mensen die Huis Landfort een warm hart toedragen een bijdrage leveren aan dit mooie en bijzondere project. Voor bedrijven en particulieren die een boom willen schenken, bestaat er een mogelijkheid een naambordje te laten maken die bij de boom geplaatst kan worden.  

De bomen waaruit gekozen kan worden, variëren in soort, maat en prijsklasse. Zo kan men kiezen uit een bijzondere cultivar van de Amerikaanse tulpenboom met een wit/groen getekend blad. Verder is er te kiezen uit zeventien Japanse sierkersen, meerdere magnolia’s en andere bijzondere bomen. Op het moment dat wij deze nieuwsbrief verzenden, zijn er al 35 bomen geschonken. Daarenboven zijn er 9 bomen in natura geschonken. Schenkers komen niet alleen uit de gemeente Oude IJsselstreek of Gelderland; ook mensen uit Amsterdam en Groningen hebben een boom gedoneerd. Eveneens zijn er meerdere mensen die deze kans aangrijpen om een herinneringsboom te schenken. U bent van harte welkom de bomenactie HIER te bekijken.

Het bomenplan voor Huis Landfort van Debie & Verkuijl.
Afbeelding: Debie & Verkuijl