De gepleisterde gevel is een typisch kenmerk van Huis Landfort. De stijl waarin het huis is vormgegeven heet neoclassicisme en daar passen zulke witgepleisterde gevels goed bij. Hoewel de pleisterlaag er zo op het oog nog goed uitzag, is het voor degelijk herstel noodzakelijk deze te verwijderen en later weer op te brengen. Bovendien zaten delen van de pleisterlaag los op de gevel. Overigens werd de geschiedenis van het gebouw bij het verwijderen van de pleisterlaag goed zichtbaar. De verwijderde pleisterlaag bestond uit portlandcement. Dit ‘moderne’ cement laat geen water door en dat was funest voor de oude bakstenen gevel; alle vocht bleef namelijk in de bakstenen zitten. De nieuwe pleisterlaag wordt van ouderwets kalkmortel gemaakt. Dit is beter voor de muur en het gebouw verkrijgt er bovendien een historisch correct uiterlijk mee. Het verwijderen van oude pleisterlagen noemt men in vaktermen ‘ontpleisteren’. Een ontpleisterde muur kan makkelijker worden hersteld, waarbij ook verroeste muurankers uit vroegere eeuwen vervangen zullen worden. Als dat werk is geklaard ontstaat vanzelf weer een sterke ondergrond voor een nieuwe pleisterlaag. De stichting heeft bovendien de bouwhistoricus Peter Boer (Arcx) in de arm genomen om aanvullende bouwhistorisch onderzoek uit te voeren nu de pleisterlaag tijdelijk verwijderd is.