Twee studenten civiele techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Jurjen Westra en Remy van der Broeck, doen afstudeeronderzoek naar de droogte op Huis Landfort. Daarmee is deze buitenplaats een onderdeel van hun onderzoek naar de droogte op buitenplaatsen in de Achterhoek – een hoogst actueel thema. Ze richten zich in hun onderzoek specifiek naar het beter klimaatbestendig maken van de watersystemen op en rondom Huis Landfort. Met watersystemen wordt het geheel van grond- en oppervlaktewater bedoeld, met oevers, waterlopen, dieren en planten incluis.

Door middel van oude kaarten en tekeningen uit het archief van Huis Landfort en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) proberen de studenten de historische watersystemen van het park en de verdere omgeving in kaart te brengen. Met het onderzoek wordt de historische ontwikkeling van het landschap van en rondom Huis Landfort in kaart gebracht. Hieruit kan blijken of er een bepaalde gedachte achter de watersystemen zit en in hoeverre deze in de loop der tijd is veranderd. Mogelijk kunnen uit deze bevindingen oplossingen worden gevonden  voor de huidige problemen met betrekking tot droogte en klimaatverandering.