Tijdens baggerwerkzaamheden in de gracht in 2019 vond tuinbaas Paul-Robert van der Zouw een gedecoreerd brokstuk in een stapel puin die uit de gracht was opgehaald. Lang was niet bekend wat de herkomst van dit brokstuk was. Gedacht werd aan een kapiteel of zuilbekroning maar dat leek niet heel waarschijnlijk vanwege de decoraties. 

Er kwam meer duidelijkheid toen er tussen de historische foto’s van stichting Erfgoed Landfort een opname opdook, waarop het brokstuk goed te zien is. Het ligt dan op de dakrand het huis. De situatie die is gefotografeerd roept vragen op; want waarom is het brokstuk gefotografeerd en hoe is het uiteindelijk in de gracht terecht gekomen? Hoe dit precies is gegaan, zal waarschijnlijk nooit meer bekend worden. Wat wel duidelijk is geworden dankzij de foto die waarschijnlijk van voor 1940 dateert, is dat het brokstuk een stuk van een obelisk is. Zulke bouwkundige elementen sieren tegenwoordig nog de hoeken van het huis. 

Obelisken werden in het oude Egypte opgericht als gedenktekens. Ze worden ook wel gedenknaalden genoemd. Enkele obelisken zijn uit Egypte gehaald (of eerlijker gezegd: geroofd) en zijn ook nu nog te zien in het stadsbeeld van bijvoorbeeld Parijs, Londen en Rome. De obelisken op Huis Landfort zijn natuurlijk niet van Egyptische origine. Ze zijn in vergelijking met hun Egyptische archetypes ook enigszins gedrongen in vorm. Toch zijn deze ornamenten wel afgeleid van Egyptische voorbeelden. De obelisken op Huis Landfort dateren overigens niet uit de tijd waarop het huis werd verbouwd (1825) maar zijn er waarschijnlijk rond 1900 geplaatst. Ze hadden louter een decoratief doeleinde.