Aan de Doornensteeg in het park van Huis Landfort zijn een nieuwe Amerikaanse eiken gepland. De Doornensteeg is het pad langs de Kleefse Graaf direct rechts na de hoofdingang van het park. In de laan met oude eiken waren meerdere gaten gevallen die met nieuwe boompjes zijn opgevuld. Studenten van Van Hall Larenstein in Velp hebben zich op een winterse zaterdag ingezet met het planten. Met het aanplanten van deze nieuwe bomen levert de stichting een mooie bijdrage aan het herstel van deze karakteristieke eikenlaan in het park.