Onlangs was stichting Erfgoed Landfort in staat om een mooi kunstwerk te verwerven voor een van de salons in het gerenoveerde landhuis. Dit betreft een zeer groot schilderij uit circa 1857 van de destijds bekende Belgische schilder Ernest Slingeneyer (1820-1894).
 
Het schilderij heeft als titel Het heldenfeit van de zeelieden van het Franse schip Le Feu en is wat je noemt een karakteristiek historieschilderstuk, Het heeft betrekking op een werkelijk gebeurd incident op de Noordzee in het jaar 1795. In dat jaar dobberde Franse schipbreukelingen op een vlot rond op zee nadat hun boot Le Feu eerder door Engelsen was aangevallen en tot zinken was gebracht. Zeer tegen de regels in vielen de Engelsen de schipbreukelingen nogmaals aan. Internationaal sprak men er schande van dat de Engelsen deze zo laaghartig hadden aangevallen. De daadwerkelijke aanval is het moment dat de schilder heeft gekozen om uit te beelden. Het is een waar slagveld met gewonde, dode of levenloze schipbreukelingen. De schilder wilde met dit doek destijds aantonen hoe gewetenloos de Engelsen zich in die oorlog gedroegen, waarmee hij een duidelijke politieke stelling ten gunste van de Fransen innam. 
 
Slingeneyer maakte dit monumentale schilderij (de afmetingen bedragen 286 bij 319 centimeter) om het te kunnen exposeren op een kunstsalon te Brussel. Later is het ook geëxposeerd op een salon te Den Haag. Zulke salons waren periodieke kunstenaarstentoonstellingen en waren in zijn tijd zeer populair. Het schilderij werd gekocht door baron van Heeckeren van Enghuysen, die het reusachtige kunstwerk in de bovenhal van zijn buitenplaats Enghuizen bij Hummelo ophing. Het schilderij werd vlak voor de Tweede wereldoorlog verkocht aan een antiquair te Dieren en dat blijkt de redding van het werk te zijn geweest want Enghuizen raakte in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en werd 1948 afgebroken. 
 
Het schilderij is jarenlang opgeslagen geweest in een schuur van Rien van den Hoorn in Putten. Hij kocht het schilderij in 2009. Het was toen in zeer slechte staat. Van huis uit is Rien van den Hoorn schilderijenrestaurateur en hij was dus zeer goed toegerust om dit enorme doek zijn oude voorkomen weer terug te geven. Hiervoor moest hij het plafond uit zijn werkplaats breken, want anders paste het doek niet in zijn atelier. Voorts deed hij uitgebreid onderzoek naar dit schilderij waarvoor hij vele archieven en specialisten raadpleegde. Verbazingwekkend genoeg werd het kunstwerk tijdens de oorlog opgevouwen tot een pakketje van 20 bij 20 cm. Verder had het schilderij grote vlekken en bladderde de verf op sommige plaatsen af. Het schilderij krijgt door de aanschaf van sEL wederom een plek op een buitenplaats; een situatie waarin het werk het best tot zijn recht komt. Overigens wees de stichting Adel in Nederland (www.adelinnederland.nl) onze stichting op het bestaan van dit monumentale doek en ontdekte bovendien de herkomst van dit kunstwerk van Enghuizen. 

Foto: © Ruben Schipper Klaar voor transport: het reusachtige schilderij uit 1857 van Ernest Slingeneyer. Zeven jaar stond het in het restauratieatelier in Putten, nu gaat het naar Erfgoed Landfort.