Het aantal monumentale bomen op Huis Landfort was voor 1945 veel groter dan nu. Gelukkig staan nog altijd op het Kleine Erf zeven monumentale bomen die voorkomen in het landelijke register monumentale bomen van de Bomenstichting. Het zijn de bomen waar wij in het bijzonder trots op zijn, te weten; Amerikaanse tulpenboom, Moerascipres, twee platanen, een witte walnoot of boternoot, Hollandse linde en een eikbladige beuk. 

Hier ziet u een afbeelding van een van de bomen maar wel in winterstand. 

Dat bomen bij de familie Luyken op Huis Landfort een belangrijke rol speelden, bewijst ook een berichtje dat in 1941 verscheen in het Duitse blad Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft bij het overlijden van Bertha Luyken-Schlimmer (Gorsel 1855 – Huis Landfort 1941), de vrouw van Albert Gustav Luyken. Ook zij bezat een grote interesse in bijzondere bomen. Enige van die bijzondere bomen zijn nog steeds te bewonderen zoals twee indrukwekkende platanen en enige moerascipressen.

Leuk te vermelden is dat SBNL Natuurfonds deze week de aftrap gaf van de verkiezing van de mooiste (bijzonderste) Europese boom van 2020. Zie hiervoor hun website: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/…/aftrap-europese-boom-van-h…