Bij het koetshuis is de stichting ook actief met het herstel van de moes- en bloementuin. Die lag hier vanouds, maar raakte door de Tweede Wereldoorlog en andere omstandigheden in verval, waarna er een fruitboomgaard op dit terrein werd aangelegd. Hiervoor werd de 18de-eeuwse visvijver gedempt. Toen echter bleek dat de opbrengst van de fruitboomgaard niet opwoog tegen alle inspanningen, is men ermee gestopt.  

Omstreeks 1970 is de visvijver weer opnieuw uitgegraven. Kort gelegen is de stichting begonnen met de  uitvoering van het reconstructie-moestuinontwerp dat Korneel Aschman maakte. Met het grondverzet is reeds begonnen, de monumentale visvijver is nu beschoeid en er is tevens een nieuwe gracht gegraven die is afgeleid van oude kaarten. De vrijgekomen grond is benut om een zichtheuveltje op te werpen. Vanaf dat punt zal de komende bezoeker een fraai uitzicht over de moestuin hebben. Aan de westzijde van de moestuin wordt een 90 meter lange en 2,4 meter hoge leifruitmuur gemetseld, bestaande uit  25 traveeën.

Hekwerken

Een deel van het terrein van de moestuin zal met een sierlijk houten hek worden afgezet. Op die wijze wordt reeënvraat voorkomen en is het mogelijk het terrein ’s nachts af te sluiten. Het houten hekwerk is ontworpen in de trant van een eerder hek dat hier ooit heeft gestaan. Van dat hek is een tekening uit ca. 1823/1825  bewaard gebleven. Andere delen krijgen ijzeren hekken die in beukhagen gezet zullen worden. 

Aan de achterzijde van het koetshuis komt een parkeerterrein voor medewerkers, vrijwilligers en minder-validen. Alle overige gasten wordt gevraagd aan het begin van het park te parkeren. Daarmee krijgen bezoekers van de buitenplaats de gelegenheid om al wandelend naar het landhuis te lopen om zo onthaast in de sfeer te komen van het fraaie landschappelijk park. Bovendien voorkomen we hiermee dat er te veel auto’s door het park rijden. De wandeling van reeds bestaande parkeerterrein naar het koetshuis bedraagt slechts een kilometer.  

Fruitbomen

We blijven nog even in de omgeving van het koetshuis en de moestuin. René Dessing heeft namelijk aantrekkelijke plannen voor de boomgaard die komt te liggen in het verlengde van de moestuin. Als uiting van Landforts verbinding met andere historische buitenplaatsen, wil hij ruim vijftig (half-)hoogstam fruitbomen in de boomgaard planten. Deze zullen in hun variëteitenherkomst alle een band hebben met andere Nederlandse historische buitenplaatsen. 

Er bestond geen buitenplaats zonder boomgaard. Buitenplaatsen zijn zelfs van groot belang geweest bij het kweken en behouden van verschillende fruitboomrassen. Je kan zelfs zeggen dat tal van variëteiten hebben overleefd doordat zij onbespied voort konden leven op een buitenplaats. Een goed voorbeeld daarvan is een appel met de naam Manpads Glorie, zo genoemd naar Huis te Manpad in Heemstede. Hiervan was tot voor kort nog slechts één boom in leven in de boomgaard van die buitenplaats. De afgelopen jaren zijn van dit unieke exemplaar enten genomen, waarvan er zich nu ook een in het bezit van sEL bevindt en die een plek zal krijgen in onze nieuwe boomgaard. Deze appelsoort met dit bijzonder verhaal zal in de toekomst samen met andere bijzondere soorten in de boomgaard van Huis Landfort  te vinden zijn.