Nu de steiger om het hoogste punt van het huis heen is gebouwd kan eindelijk de klokkentoren van Huis Landfort worden onderzocht. De klok zal, mede met dank aan het Prins Bernhardcultuurfonds Gelderland, worden gerestaureerd. Nu bleek dat de klok uit 1787 dateert en gegoten is in Isselburg.

In september 2010 bericht de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen hierover: “In 1787 bestelt baron van Tengnagel, de zoveelste eigenaar van Huis Landfort, bij Christiaan Voigt te Isselburg een klokje voor het torentje van dit huis. Omdat niet-kerkelijke klokken tijdens de Tweede Wereldoorlog niet werden gevorderd, hangt deze klok nogal altijd in het torentje van Huis Landfort. Het opschrift luidt: Me Fudit Christian Voigt. A.O. 1787 Isselburgensis”. Daarmee weten we wie de klok liet maken en waar de klok vandaan komt.

De klok zal hopelijk in de toekomst weer op hele en halve uren zal gaan klinken. Dit is een van de drie klokken die na gereedkomen van de restauratie op Huis Landfort kunnen worden gebruikt. De twee andere klokken zijn luidklokken die aan het koetshuis en landhuis worden bevestigd. Luidklokken werden vroeger benut om personeel op de vorderende tijd te wijzen. Een van die klokken is een geschenk van buitenplaats Wester-Amstel te Amstelveen.