Twee grote kaarten van Johann Theodor Übbing (1786-1864), die lange tijd in het archief van Geldersch Landschap & Kasteelen lagen, zijn weer terug op Huis Landfort. Het zijn twee bijzondere kaarten die Übbing maakte toen hij als architect voor Huis Landfort actief werd. Een kaart maakte hij van de situatie die hij bij aanvang van zijn werkzaamheden in 1823 aantrof. Op de tweede kaart visualiseerde hij de plannen voor de bouwheer Luyken. De oudste kaart verheldert veel van wat er sinds 1823 allemaal werd veranderd. Het landhuis en de duiventoren die op de nieuwe kaart van 1825 staan, zijn zoals we die vandaag de dag nog kennen. Voor de tuin had Übbing echter andere ideeën. Mogelijk werden zijn plannen wel gerealiseerd maar enige jaren later weer herzien door Jan David Zocher jr. (1791-1870), die het huidige landschappelijke park ontwierp. Mogelijk was opdrachtgever Luyken niet tevreden met het plan van Übbing, dat minder monumentaal oogt dan het plan van Zocher jr. Toch geven de ontwerptekening van Übbing wel blijk van de grootschaligheid van de metamorfose die Huis Landfort rond 1825 doormaakte.

De kaart van Übbing uit 1823 na overhandiging van GLK aan sEL.
Foto: René Dessing