In de Ganzeveer, het tijdschrift van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen, verscheen een leuk artikel van de hand van Theo Salemink over de dienstbodes die werkzaam zijn geweest op Huis Landfort. Aanleiding voor dit artikel waren documenten, die het huishouden van de toenmalige eigenaarsfamilie Luyken beschrijven. De documenten geven een uitzonderlijk inkijkje in het huishouden waar deze figuren deel van uitmaakten.

Uit het Reglement voor de booijen op Landfort blijkt dat van de dienstbodes verwacht werd dat ze geen leugens vertelden, gehoorzaam waren en ook onder elkaar de ‘vrede houden’. De keukenmeid en veemeid konden nauwelijks eigen invulling aan hun taken geven, want de werkzaamheden werden tot in detail beschreven. Zo stonden ze om 5 uur op en moesten ze de hele dag allerhande voorgeschreven werkzaamheden verrichten. De keukenmeid moest vooral poetsen en koken, terwijl de veemeid de koeien verzorgde en molk. Ze mochten om 22.00 uur gaan slapen, na een 17-urige werkdag. Op zondag waren ze vrij.

Van het personeel in grote huizen werd doorgaans verwacht dat ze hun werk zo onzichtbaar mogelijk uitvoerden. Het was gebruikelijk in grote huishoudens zoals op Huis Landfort dat het personeel van andere ingangen, trappen en verblijfsruimtes gebruikmaakte dan de bewoners. Het waren geheel gescheiden werelden. Het personeel sliep waarschijnlijk op zolder. Leuk te melden is, dat tijdens de huidige renovatie op zolder weer een zogenaamde dienstbodenkamer wordt gerealiseerd.