Ooit stond achter het landhuis aan de oever van de slingergracht een prieel. Hiervan zijn nu alleen nog de fundamenten bewaard gebleven. Bij stichting Erfgoed Landfort leeft de wens dit waardevolle object te restaureren. Hiervoor worden fondsen aangeschreven voor een restauratiebijdrage. Uit onderzoek van de groenhistorisch expert Jan Holwerda blijkt dat het prieel bestond uit een rieten kapje dat werd gedragen door houten kolommen met schoren. Hieronder bevond zich een bankje waarvan de restanten nog te zien zijn. Waarschijnlijk bevond zich aan de kant van het huis een windscherm van gevlochten wilgentenen. Het scherm was mogelijk ook van nut als men zich wilde omkleden om in de gracht te gaan zwemmen. Daarmee was dit prieel tegelijk ook een badhuisje. Dit kwam in de 19^de eeuw wel vaker op buitenplaatsen voor. Bekend is echter ook dat elders aan de gracht een omkleedhuisje stond. Architectenbureau Verlaan & Bouwstra, die tevens de restauratie van het landhuis leidt, heeft een ontwerp gemaakt voor het te herstellen prieel.