Op historische buitenplaatsen werd in het verleden volop aan botanie gedaan. Je kan wel zeggen dat ze nauw met elkaar waren verbonden. Op Huis Landfort was dat met de komst van Johann Albert Luyken (de stichter van de buitenplaats) aan het begin van de negentiende eeuw zeker het geval. Omdat botanie vanouds een belangrijke rol speelde en dit ook weer op het toekomstige Huis Landfort gaat doen, treft u in iedere nieuwsbrief telkens een botanisch getint onderwerp aan. Dit keer is dat de magnolia. 
 
In het park van Huis Landfort bevinden zich nog altijd twee magnolia’s. De mooiste is de Amerikaanse grootbladmagnolia, die dicht bij het huis staat en ieder jaar prachtig bloeit. In de herfst krijgt deze boom fraaie roze zaaddozen. Wanneer deze indrogen worden ze bruin en ‘knappen’ de oranjebruine zaden letterlijk uit de vrucht. Deze zaden worden nu gezaaid in een poging nieuwe exemplaren te kweken. Huis Landfort beschikte ooit over een collectie van verschillende magnoliasoorten. 
 
Onlangs kreeg de stichting weer contact met de Duitse Dendrologische Vereniging. In 1928 had die vereniging een bezoek gebracht aan Landfort. Bij de voorbereidingen van het jaarprogramma 2020 wilden zij weer graag eens een bezoek brengen, ook om te onderzoeken of er nog bijzondere bomen aanwezig zijn die voorkomen op een bomenlijst die zij in 1928 opstelden. Na overleg en vanwege de restauratie is besloten dit bezoek nog even uit te stellen tot na 2021. Aardig is wel dat deze Duitse Dendrologische Vereniging de stichting enten van enige magnoliasoorten zal gaan aanbieden. Daarover leest u in een latere editie meer.

Zaaddozen van de Amerikaanse grootbladmagnolia
Foto: Guus Tinnevelt