Er zijn, zoals elders in deze nieuwsbrief al is gemeld, veel klimatologische problemen op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Dit hangt nauw samen met de veranderingen van het klimaat. Daarom is het fijn om te kunnen melden dat in het kader van de Erfgoeddeal een groot geldbedrag beschikbaar is gekomen voor een interregionale aanpak van de klimaatproblemen op KBL. De Erfgoeddeal is een samenwerkingsverband tussen 13 verschillende (overheids-)organisaties. Initiatiefnemer en penvoerder van dit project is de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (www.sKBL.nl), die op Huis Landfort zetelt. De Erfgoeddeal is er voor plekken die in de toekomst veranderingsprocessen zullen ondergaan en waar erfgoed een bepalende rol kan spelen.

Concreet betekent dit nieuws bijvoorbeeld de opstart van een project dat de Groenblauwe Monumentenmonitor wordt genoemd. Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk klimatologische invloeden in het groen en de waterhuishouding vast te leggen. Daarnaast zal er onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop vroeger met droogte werd omgegaan en welke oplossingen toen werden bedacht. In die aanpak kunnen ook voor onze tijd waardevolle methodes te vinden zijn.

Een zichtbaar teken van het veranderend klimaat zijn afstervende bomen.
Foto: René Dessing