Gisteren nam René Dessing op het regionale kantoor van Rabobank Graafschap te Doetinchem voor stichting Erfgoed Landfort een cheque van € 4.000,- in ontvangst voor het herstel en reconstructie van de verdwenen historische moestuin op Huis Landfort. Dit geld is afkomstig uit het Coöperatiefonds waarbij de Ledenraad van deze regionale Rabobank beslist aan welke goede doelen geld wordt gegeven. Meerdere goede doelen uit de gemeente Oude IJsselstreek vielen in de prijzen waaronder meerdere projecten met het oog op de vieringen rond de komende herdenking van 75 vrede.

Het herstel van de moestuin omvat het beschoeien van de visvijver, het graven van een verdwenen afscheidingssloot, het opwerpen van een kleine zichtberg, de aanleg van half-harde wandelpaden, het plaatsen van hagen, hekken, een boomgaard, bloemen-, groente-, kruidentuin, de aanleg van twee koude bakken en een bijna honderd meter lange leifruitmuur. 

In oktober ontvingen wij een bedrag van € 100.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor moestuin. Bij hun toekenning liet het Prins Bernhard Cultuurfonds weten dat zij de grote cultuurhistorische waarde van Huis Landfort onderkent. In het herstel ziet het fonds ook een waardevol voorbeeld voor andere historische buitenplaatsen. Voorwaarde was wel dat de stichting bij andere partijen nog € 80.000 bijeen moest zien te brengen. Dat dit in zes weken tijd lukte, bewijst hoe enthousiast instellingen en overheden over onze plannen zijn. Aan het herstel van de moestuin dragen verder bij de stichting Zabawas (€ 25.000), stichting Martens van Sevenhoven, Gravin van Bylandt Stichting, gemeente Oude IJsselstreek (€ 35.000) en Geldersch Landschap & Kasteelen. Wij zijn al deze schenkers bijzonder erkentelijk.