Het komende jaar gaat er veel gebeuren. De bouw van het koetshuis profiteert van de zachte winter, de isolatie van het dak van het landhuis nadert zijn voltooiing en begint het opstellen van het bestek voor de aanleg van de moestuin later dit jaar.

Ooievaarsnest

Leuk is dat ons jaar ook begint met een schenking van het bestuur van de mooie historische buitenplaats Wester-Amstel (www.wester-amstel.nl) te Amstelveen; een ooievaarsnest. Of deze prachtige vogels er gebruik van gaan maken, valt nog te bezien. Er zijn er bij ons in Megchelen genoeg. Met het plaatsten van een nestmogelijkheid (waarvoor wij nog een lange paal zoeken) wordt wel aan de eerste basisvoorwaarde voldaan.

Al eerder ontvingen wij een aantal schenkingen die een plek in het huis zullen krijgen. 

Collectie naturalia

Oogarts Johann Albert Luyken moest rond 1820 door toenemende doofheid zijn oorartsenpraktijk in Amsterdam staken daar het contact met zijn patiënten te moeizaam werd. Na de aankoop van Huis Landfort in 1823 legde hij zich toe op zijn tweede academische scholing namelijk die van de botanie. Als een ‘kind’ van zijn tijd legde hij een uitgebreide verzameling van zogenaamde naturalia aan. Dit zijn alle opmerkelijke zaken die de natuur voortbrengt. Zulke zaken werden in de Republiek der Verenigde Nederlanden al vanaf de 17de eeuw door talrijke personen verzameld. Luyken bracht in zijn collectie gesteentes, insecten, menselijke vergroeiingen, plantenvoortbrengselen, skeletten en alles wat hem als arts en botanicus interesseerde. sEL ontving onlangs een schenking van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen zijnde dozen vol met zijn bijzondere collectie naturalia. Zij zullen in een vitrinekast een plek krijgen in de Luykenkamers op Huis Landfort.

Schenking Wedgwood servies

Geen dag is hetzelfde op Huis Landfort en alhoewel de bouw en alles wat daarmee samenhangt voortdurend op de voorgrond staat, gebeuren er ook andere dingen. Bijvoorbeeld de schenking van dit Wedgwood servies van rond 1850. Het is een van de eerste serviezen die Wedgwood produceerden en kreeg de naam Queens Plain. De stichting kreeg dit 80-delig servies geschonken van particuliere eigenaren en wij zullen het een plek gaan geven in een kamer die de aanwezigheid van de familie Luyken op Huis Landfort in herinnering gaan brengen.

Schenking van Kwekerij Vijverplantenland

Enige tijd geleden belde Rob van de Meer van Kwekerij Vijverplantenland uit het fraaie plekje Veldhunten nabij Gendringen. Uit enthousiasme voor het mooie project op Huis Landfort bood hij waterlelies aan voor de gebaggerde gracht. Die zijn dankbaar in ontvangst genomen en gezet samen met nog andere zuurstofrijke planten. Verder zijn wat kleurrijke vissen (vooral goudwindes) in de gracht uitgezet. Ook dat blijkt leverbaar in de gemeente Oude IJsselstreek. De firma Kemperman leverde een kleine selectie aan vissen die goed accorderen in zulke grachten en hun bijdrage leveren aan de instandhouding. Daarmee is het grachtproject (op het inzaaien van de oevers met graszaad na) zo goed al afgerond.