Huis Landfort, 5 januari 2021

In november begon René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort (sEL), een crowdfunding om 50 bomen op Huis Landfort te kunnen aankopen. Vijf weken later zijn ruim 50 (vaak dure) bomen geschonken. Dankzij deze actie kan sEL het park nu van uitzonderlijke bomen voorzien. De restauratie van de  buitenplaats Huis Landfort te Megchelen moet in 2022 zijn afgerond.    

Deze bomenactie startte op 18 november 2020. Vlak voor kerstmis kreeg de stichting weer drie bomen cadeau en resteert nu nog een boom, te weten een Kaukasische Zelkova. Naast geld werden ook negen bomen in natura geschonken. Zes hiervan waren een Duitse gift en boomverzorgingsbedrijf Ormel bood het verplanten en transporteren van twee grote 20-jarige oude magnolia’s gratis aan. De stichting haalde ruim € 40.000,- met deze actie op. Het resultaat van de crowdfunding past volledig in de lijn van de restauratie want ooit telde Huis Landfort een rijke variatie aan bomen. Die werden aangeplant door de vroegere eigenarenfamilie Luyken. Van de vele bomen die zij aanplantte, zijn er vele door de oorlog of ouderdom verdwenen.         

De schenkingen lopen per boom uiteen van € 300,- tot € 2.500,-. Naast bij de bouw betrokken architecten en bedrijven, werden ook talrijke particuliere schenkingen gedaan. Uit Megchelen en omgeving werden meerdere bomen geschonken maar de stichting ontving ook geldbedragen uit andere delen van het land. Een zelfs in Italië woonachtige bekende deed twee bijzondere bomen cadeau. Men gaf om uiteenlopende redenen. Zeven bomen zijn een gift om een dierbare overledene te gedenken. Hiervan zijn twee bomen cadeau gedaan door mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden. Sommige bomen eren een huwelijkspartner, anderen schonken uit waardering voor het project Huis Landfort. Een bedrijf zag dit jaar af van kerst-relatiegeschenken en liet zijn relaties weten een boom te adopteren.

Naast een grote particuliere schenking, subsidies van Rijk en Provincie Gelderland en donaties van talrijke fondsen, dragen nu ook particulieren en bedrijven bij aan de realisatie van dit bijzondere project. De ruim 50 bomen zullen een bijdrage gaan leveren aan het terugwinnen van de oorspronkelijke grandeur van deze prachtige historische buitenplaatsen op de Duits-Nederlandse grens. Bij de boomkeuze is gelet op hun klimaatbestendigheid.