Op 29 mei tekenden Kees van der Leer (voorzitter Cremers Stichting) en René Dessing (directeur sEL) op buitenplaats VredenHoff te Nieuwersluis aan de Vecht een langdurige bruikleenovereenkomst voor het boekenbezit van de Cremers Stichting. Deze stichting richt zich op de instandhouding, bijeenhouden, uitbreiden en gebruik van de boeken, documentatie, een persoonlijke aantekeningen van Cornelie M. Cremers. Zij liet deze collectie na haar overlijden na een naar haar vernoemde stichting die nu op Landfort zal worden ondergebracht. De collectie bevat boeken over (binnenhuis-)architectuur, tuinkunst en vormgeving. Kastelen en buitenplaatsen zijn een centraal onderwerp. Het is de bedoeling dat deze boeken na het gereedkomen van de restauratie en herinrichting van het landhuis in een te bezoeken documentatiecentrum op Landfort ter beschikking komen voor onderzoek van studenten en anderen.