De bomenschenkactie voor Huis Landfort, waarover we in de vorige nieuwsbrief al berichtte, was een groot succes! Gestart op 18 november 2020 waren op 5 januari 2021 alle bomen geschonken met een totaalbedrag van 42.000,-. De schenkingen liepen per boom uiteen van € 300,- tot € 2.500,-. Met elkaar hebben deze donaties mogelijk gemaakt dat er nu 56 bijzondere bomen rondom het koetshuis en het landhuis zijn geplant. Zowel bij de restauratie van Huis Landfort betrokken bedrijven, als ook talrijke particulieren uit binnen- en buitenland hebben een of meerdere bomen geschonken. Dit deed men op grond van uiteenlopende redenen. Zeven bomen zijn een gift om een dierbare overledene te gedenken. Sommige bomen eren een huwelijkspartner, andere zijn geschonken als blijk van waardering voor het project Huis landfort. Leuk is ook dat veel bij de bouw betrokken bedrijven een boom schonken als dank betrokken te zijn bij dit omvangrijke project.