Bijzonder is dat het bestuur van Twickel in Delden, onbetwist een van de mooiste historische buitenplaatsen van ons land, besloten heeft een 19de-eeuwse badinrichting aan sEL in langdurige bruikleen te geven. Deze zal worden gerestaureerd, waarna het badmeubel in de badkamer wordt geplaatst die aan de familie Luyken zal herinneren. In een aantal ruimtes zal voor komende bezoekers de 19de eeuw te ervaren zijn. Overigens, het bad zal door niemand ooit worden benut.