Op verzoek van de Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) schreven Pim Alofs en René Dessing een artikel over het bomenbestand op Huis Landfort. Directe aanleiding vormt een bezoek van leden van dit Duitse boomkundige gezelschap aan Huis Landfort in 1928. Tijdens dat bezoek beschreef het gezelschap circa negentig bijzondere monumentale bomen op het Kleine Erf.

In het artikel voor de DDG is het bomenbestand van toen vergeleken met het huidige bomenbestand. Wat bleek is dat er slechts 10 bomen bewaard zijn gebleven van de kleine honderd die er in 1928 zijn opgesomd. Hieronder vallen de twee imposante platanen bij het landhuis en de vier moerascipressen langs de slingergracht. Om dit te herstellen is de stichting de actie schenk Huis Landfort een boom -begonnen (www.erfgoedlandfort.nl/bomen). Als dank voor dit artikel ontving de stichting zes bijzondere bomen van de vicepresident van de DDG Volker Bouffier om aan te planten in het park bij het landhuis. Het artikel is in het Duits en Nederlands te lezen op onze website. 

De heer V.A. Bouffier overhandigt René Dessing een schenking van 6 bijzonder bomen.
Foto: René Dessing