Persbericht­­­­ Restauratie Landfort, Megchelen   5 november 2018

Na een onderzoeksperiode, vangen op de historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen binnenkort herstel- en bouwactiviteiten aan, die deze eeuwenoude havezate haar oude glans moeten gaan teruggeven. Vanaf 2017 richt stichting Erfgoed Landfort (sEL) zich op het herstel van het landhuis naar een inrichtingsvorm zoals deze er tussen 1825-1830 is geweest. In die jaren kreeg deze 14de-eeuwse havezate zijn huidige voorkomen. Verder zal op Landfort een centrum worden gevestigd ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur. Ook wil de stichting zich in gaan spannen om komende bezoekers aan huis en tuin te gaan vertellen wat een historische buitenplaats is en hoe zulke monumentale huizen en parken ook nu nog goed beleefbaar zijn.

Om dit alles te kunnen realiseren, wordt eerst begonnen met het uitbaggeren van de volledig dichtgeslibde gracht rond het huispark. Begin 2019 wordt een begin gemaakt met de herbouw van het in maart 1945 verwoeste koetshuis. Hierin realiseert sEL een ontvangstruimte voor het eerdergenoemde Buitenplaatscentrum en hebben de tuinbaas en meewerkende vrijwilligers er hun werkplek. Het ontwerp is van Architectenbureau Edzard Prent. De renovatie van het landhuis vangt na april 2019 aan en wordt uitgevoerd door Architectenbureau Bouwstra & Verlaan, die eerder ook Kasteel Ruurlo renoveerde. Het in bouwhistorisch restaureren gespecialiseerde Bouwbedrijf Hoffman is als aannemer bij dit project betrokken. Na de zomer van 2019 wordt een begin gemaakt met het herstel van de verdwenen moestuin naar een ontwerp door erfgoedadviseur Korneel Aschman. Rond het landhuis herstelt het tuinarchitectenbureau Debie & Verkuijl het landschappelijk park. Hierbij is het de bedoeling dat de oorspronkelijke bloeirijkdom van planten en bomen weer wordt hersteld volgens het ontwerp van de beroemde tuinarchitect Johan David Zocher jr. Hij legde het park, samen met architect Johann Übbing uit het naburige Anholt, tussen 1825-1827 aan. Op Landfort zullen botanische kuipplanten, bloeiende perken en borders en een op bloementeelt ingerichte moestuin centraal staan.

Om deze plannen te realiseren zullen sommige wandel- en fietsroutes op Landfort tijdelijk onbegaanbaar zijn. Op het parkeerterrein bij de ingang van Landfort zullen route-aanwijzingen worden geplaatst. De laan naar en rond het landhuis zal door het baggeren en de bouwactiviteiten veelal niet te benutten zijn waardoor het beter is om via de Kleefse Graaf van en naar Anholt te gaan. Stichting Erfgoed Landfort vraagt hiervoor uw begrip tijdens de renovatieperiode, die tot eind 2020 duurt.

Voor meer informatie of vragen belt u René W.Chr. Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort (sEL) +31 (0) 6 22 801 668.

Voor meer informatie over sEL en Landfort zie: www.erfgoedlandfort.nl