Kunt u zich voorstellen dat wij het als een uitdaging zagen om in deze tijd te starten met een ‘nieuwe’ publiekstoegankelijke historische buitenplaats. Eén die bovendien niet algemeen bekend was en waar nooit eerder bezoekers op geregelde wijze welkom waren. Dat nu is precies was ons team van medewerkers en vrijwilligers dit jaar voor elkaar heeft gekregen. Tot nu bezochten in 2023 ruim 7.500 bezoekers ons prachtige landhuis en park. En praktisch iedereen vertrekt met een zeer voldaan gevoel.

Dit bleek ook na afloop van de geslaagde Open Monumentendag op 9 september. Onze vrijwilliger Jacques Emmen, die samen met Jasper van Ommen en Hennie Thus het parkeren coördineerde, vertelde na afloop dat hij die dag alsmaar complimenten kreeg van vertrekkende bezoekers. Men was unaniem vol lof over het prachtig ingerichte huis, het schitterende park en moestuin en de mooi aangeklede mensen van The Meryton Society waarmee wij deze dag een speciaal tintje gaven.

De leden van The Meryton Society proosten na afloop op een geslaagde Open Monumentendag
Leden van The Meryton Society en vrijwilligers heffen het glas op 9 september

Omdat wij alle vormen van gastvrijheid goeddeels met onze vrijwilligers realiseren, moet er wekelijks veel worden geregeld. Telkens evalueren wij de rondleidingen, de ontvangsten met koffie of lunch en hoe het er in de tuin voor staat. Indien nodig stellen wij afspraken bij of veranderen wij een aanpak. Daarnaast moest ons team de routine van het schoonhouden, het park- en moestuinonderhoud en de openstellingen onder de knie krijgen. Hierbij had tuinbaas Jan de Boer nog als extra taak de eenmalige aanplant van de moestuin erbij en wiedden onze tuinvrijwilligers enorme hoeveelheden onkruid.

Kortom, een jaar waarin alles nieuw was en er telkens over dingen moest worden nagedacht. Nu wij op vrijdag 20 oktober a.s. onze laatste vrijdag openstellingsdag hebben (er zijn nog plekken), kijken wij terug op een geslaagd jaar waarin de belangstelling voor Huis Landfort groeide. Onze bezoekers komen nu nog vaak uit de directe of de wijdere omgeving al komt een toenemend aantal bezoekers van buiten Gelderland. Ook het aantal Duitse bezoekers neemt toe.

Op zondagmiddag 26 november 2023 maken wij een begin met onze culturele programmering. Die middag treden Heleen Vegter (piano) en Charlotte Houberg (zang) op in een programma rond de Engelse 19de-eeuwse schrijfster Jane Austen. Zij kleden zich naar de mode van die tijd en brengen teksten en liederen waarvan bekend is dat Jane Austen ze kende of waardeerde. Desgewenst is dit programma uit te breiden met een rondleiding vooraf. Na afloop serveren wij een hapje en drankje. Dit wordt het eerste huisconcert dat de stichting organiseert.

Ook volgend jaar gaan wij door met het ontvangen van bezoekers uit binnen- en buitenland. Dan gaan wij in principe op twee dagen open te weten vrijdagen en zaterdagen. Ook werkt de stichting aan een cultureel jaarprogramma met lezingen, concerten, toneelstukken en culinaire avonden. Zo komt er met enig voorbehoud een topkwartet uit Polen begin april naar Huis Landfort, zal een koor uit Amsterdam zich laten horen en vindt een bijzonder diner plaats waarop men kan inschrijven.

In 2024 gaat de stichting Erfgoed Landfort bovendien in samenwerking met stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen een start maken met een programma voor het Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur dat op Huis Landfort wordt gevestigd.

Kortom, langzaam groeien wij uit naar een centrum waar op verantwoorde wijze gedeeld wordt in de bijzondere waarde van de historische buitenplaats Huis Landfort; een plek die wij koesteren en verduurzamen voor toekomstig behoud. U bent er vanaf volgend jaar weer van harte welkom. Wilt u met een eigen groep een rondleiding maken, dan kan dat ook tijdens de wintermaanden. Dank voor uw belangstelling, hulp en betrokkenheid.

René W. Chr. Dessing
directeur stichting Erfgoed Landfort
rdessing@erfgoedlandfort.nl