Het feestelijke morgenprogramma van de oplevering van de restauratie op 9 juni werd afgesloten met de onthulling van een kunstwerk, dat zeer recent is aangebracht op het fronton van het landhuis. Dit kunstwerk is een ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Peter Korver en werd door John Berends (commissaris van de koning van de provincie Gelderland) en Ger Vijfvinkel (voorzitter stichting Erfgoed Landfort) onthuld.

Kunstenaar Peter Korver

Peter Korver combineert al meer dan vijftien jaar in zijn werk zijn academische achtergronden in de studierichtingen biologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis met zijn ervaringen in het interieurontwerp. Hij benut daarbij historische en monumentale interieurs die hij met zijn ontwerpen verrijkt. Meestal maakt hij schilderingen in interieurs. Tweemaal ontwierp hij ook een herdenkings euro.

Toen hij op uitnodiging van stichting Erfgoed Landfort op Huis Landfort kwam kijken, werd hem het verzoek voorgelegd ‘iets’ met een oog te ontwerpen. Het is namelijk opmerkelijk dat de oogheelkunde op Huis Landfort tweemaal een aanzienlijke rol speelde in renovaties van deze buitenplaats. In 1823 was het de oogarts Johann Albert Luyken (1785-1867) die hier een omvangrijke renovatie en uitbreiding van het landhuis en park doorvoerde. De recente restauratie, die dit jaar precies na 200 jaar is gereedgekomen nadat de Luykens hier neerstreken, werd mede mogelijk gemaakt door vermogen dat met het maken van oogheelkundige instrumenten werd vergaard. Daarmee was het werkzame leven van Ger en Sonja Vijfvinkel-Bruinenga gevuld.
Het oog neemt in de heraldiek, religie, filosofie en natuurwetenschappen een prominente plek in. Hier op Huis Landfort verwijst het naar de professionaliteit van twee betrokkenen. Dat Peter Korver koos voor een plastische vorm houdt verband met de wens van de stichting om een duurzaam kunstwerk te bezitten. Bovendien vond Korver een klassiek verguld bas-reliëf voor het fronton van het landhuis zeer passend.

Wie goed kijkt ziet meer…

De iris is een hol spiegelend oppervlak dat de wereld projecteert en reflecteert. In eerste instantie lijken de linker- en rechterzijde van het fronton gespiegeld ten opzichte van elkaar. Kijkt men iets beter, dan ziet de beschouwer dat sprake is van een punt-symmetrische projectie. Dat wil zeggen dat het anatomisch transparante oog het beeld aan de linkerkant observeert en het ondersteboven naar rechts projecteert (zo werkt een oog immers). Wie nog beter kijkt, ziet dat bij de projectie rechts een vlinder ontbreekt….die is vermoedelijk opgegeten door de zichtbare zwaluw!

De uitvoering
Om de ontwerptekeningen om te zetten naar applique stukken in laag reliëf, zocht Peter Korver contact met klassiek geschoolde beeldhouwer Henny van Grol. Zijn tekeningen, die inmiddels op schaal waren omgezet in karton of via CNC-techniek, waren uitgefreesd, en werden in een vruchtbare samenwerking door haar gemodelleerd in was en klei. Bronsgieterij Stijlaart in Tiel produceerde de mallen en wasmodellen en goot deze in aluminium. Van Grol bewerkte deze aluminium applique stukken na en vervolgens werden ze door Peter Korver in zijn atelier verguld.


De montage vond eerder plaats. Het oog is zo’n 80 cm breed en alles moest door middel van een mal stevig en op de juiste plek in het fronton worden gemonteerd. Daarbij was een stagiaire van Peter Korver actief betrokken, werd een hoogwerker ingehuurd en verleenden een medewerker van bouwbedrijf Hoffman samen met onze vrijwilliger Teus Broek hun medewerking.

Tijdens het programma was het kunstwerk aan het oog onttrokken en werd tijdens een derde onderdeel van het feestelijke programma door de commissaris van de koning en de voorzitter van de stichting Erfgoed Landfort onthuld onder luid applaus. Daarmee verkreeg de oogheelkunde een blijvende, zichtbare en terechte plek op de voorgevel van het landhuis van Huis Landfort. Het was het definitieve sluitstuk van de omvangrijke restauratie die dit jaar precies 200 jaar na de aankoop door Johann Albert Luyken gereed kwam.