EGHN – Europees Tuinennetwerk voor professionals en tuinliefhebbers

Met genoegen maken wij bekend dat stichting Erfgoed Landfort zich heeft aangesloten bij het EGHN (European Garden Heritage Network). Het EGHN maakt zich sinds 2003 sterk voor de profilering van tuinen en hun centrale betekenis voor politiek, maatschappij, toerisme en regionale economie. Binnen het Europese tuinennetwerk worden middelen en kennis uitgewisseld en richtlijnen en programma’s opgesteld om de tuinenrijkdom van Europa zeker te stellen en uit te breiden door middel van regionale tuinroutes, innovatieve ontwerpstrategieën en nieuwe informatie- en onderwijsprogramma’s.

Het EGHN heeft zich ontwikkeld tot een gevestigd Europees tuinennetwerk dat blijft groeien. Momenteel omvatten de 13 regionale tuinroutes en de vijf Europese themaroutes meer dan 180 tuinen in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Zweden, Italië, Ierland, Denemarken, Oostenrijk, Rusland, Polen, Spanje en Portugal. In Limburg is ‘Groene Geheimen langs de Maas’ een aantrekkelijke route langs 140 tuinen. 

Het mag duidelijk zijn dat de doelstellingen en activiteiten van de EGHN volledig aansluiten op de visie van onze stichting, die onder meer beoogt om Huis Landfort een ontmoetingsplaats en kenniscentrum te laten zijn voor allen die zich bezighouden met behoud en beheer van Nederlandse historische buitenplaatsen. Daar komt nu een Europese dimensie bij. Misschien is dit een goede aanleiding voor een nieuw te vormen Gelderse tuinenroute met een prominente plaats voor Huis Landfort!