Landfort terug in oude glorie. “We proberen het huis weer een eigen ziel terug te geven en hopen dat dit veel mensen blij zal maken”, aldus René Dessingdirecteur stichting Erfgoed Landfort.
Lees hier het artikel helemaal.