• Home
  • 5
  • Geen vacatures op dit moment

Steun ons

Word vrijwilliger

Vacatures

Schenkingen en donaties

Acties

Steun ons

Word vrijwilliger

Zonder gemotiveerde vrijwilligers zijn onze ambitieuze plannen niet te realiseren. Daarom zoeken we in de directe omgeving en daarbuiten naar mensen die zich onbezoldigd en op vrijwillige basis willen inzetten voor Huis Landfort. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan in de moestuin of in het park onder leiding van een deskundige tuinbaas. Naast mensen met groene vingers is er ruimte voor rondleiders, toezichthouders en gastdames/heren om bezoekers te kunnen ontvangen.
Onze vrijwilligers coördinator Tim Overbeek draagt zorg voor werving en selectie, voor een goede samenwerking en afstemming van de werkzaamheden, hij houdt zicht op de voortgang en is het aanspreekpunt voor rooster-technische zaken.

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures binnen ons vrijwilligersteam.
Als u middels onderstaand contactformulier uw gegevens achterlaat, dan nemen we contact met u op zodra we weer kennismakingsgesprekken kunnen inplannen om de wederzijdse mogelijkheden en verwachtingen te bespreken.
Contactformulier <vrijwilliger>

 

Schenkingen en donaties

Huis Landfort is in 2017 aangekocht door stichting Erfgoed Landfort, op initiatief van een particulier echtpaar. Daarmee werd het omvangrijke herstel van de historische buitenplaats realiseerbaar. Ook de financiële steun van het rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), de provincie Gelderland, gemeente Oude IJsselstreek, fondsen (zoals het Prins Bernard Cultuurfonds en het Mondriaanfonds) en talrijke andere particuliere schenkers dragen daaraan bij. 

ANBI-status
Door de ANBI-beschikking is sEL vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat wil zeggen dat uw gift geheel ten goede komt aan onze stichting.
sEl is zeer erkentelijk voor een eenmalige of periodieke financiële ondersteuning voor grotere uitgaven. Vanwege de ANBI-beschikking kunt u uw gift aftrekken van de belasting, als u bereid bent om deze schenking minimaal vijf jaar te doen. Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kunt u hiervoor een periodieke schenkingsovereenkomst afsluiten.
Voor meer informatie over schenken en schenkbelasting, kijk op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting

Wilt u Erfgoed Landfort financieel steunen?
Als u via onderstaand contactformulier uw gegevens achterlaat, nemen we graag contact op voor een persoonlijk gesprek over uw wensen en mogelijkheden.
Contactformulier <Schenking>

Acties

Tuinprieel Crowdfunding 2021
Als najaar 2021 de voltooiing van Huis Landfort nadert, is de stichting een crowdfunding gestart voor het herstel van het -in 1945- verwoeste tuinprieel. Deze bevond zich achter het landhuis aan de oever van de slingergracht. Toen zittend in dit prieel ervoer men de werking van zichtlijnen in het park en kon men volop genieten van de rijke bloementuin. Dat genoegen wil de stichting herstellen zodat ook komende bezoekers hier volop kunnen genieten van een uniek uitzicht op het gerenoveerde park. Op basis van historisch onderzoek is een plan gemaakt voor een zo verantwoord mogelijke herbouw van dit prieel. Rietdekkersbedrijf Koen Turk heeft aangeboden om het rieten dak gratis te leggen. Dankzij deze gift en geste is nog €25.000,- benodigd voor de herbouw.
(Actueel verloop van deze actie?)

Bomenschenkactie 2020

Najaar 2020 heeft stichting Erfgoed Landfort (sEL) een succesvolle bomenschenkactie georganiseerd. Gestart op 18 november, waren op 5 januari 2021 alle bomen geschonken. Het gaat in totaal over 56 bomen met een totaalbedrag van €40.000,-. De schenkingen per boom liepen uiteen van €300,- tot €2.500,-. Zowel bedrijven als particulieren hebben schenkingen gedaan. De redenen hiervoor liepen uiteen. Zo zijn zeven bomen geschonken om een dierbare overledene te gedenken, sommige bomen eren een huwelijkspartner en andere zijn geschonken als blijk van waardering voor het project Huis Landfort. De stichting is alle schenkers zeer dankbaar.

Lijst van schenkers en subsidiënten
Uit erkentelijkheid voor al deze schenkingen en steun zijn hier alle namen van schenkers en subsidiënten opgenomen met een korte omschrijving van het doel dat zij ondersteunen.
(Waar kan ik dat vinden?)