Vlak voor Kerstmis kwamen de meeste van onze vrijwilligers bijeen voor een eindejaarsbijeenkomst. Mede dankzij alle aanwezigen werd 2023 een prachtig jaar voor stichting Erfgoed Landfort. Een jaar waarin de moestuin compleet werd ingeplant, het park verder werd verfraaid, honderden groepen zijn rondgeleid en door onze gastmensen goed werden ontvangen en verzorgd. Hoogtepunten waren Open Monumentendag, de oplevering op 9 juni 2023 en het eerste huisconcert eind november in het koetshuis. Rond de 7500 mensen bezochten Huis Landfort afgelopen jaar.

Rondleidingen voor partners

Dit jaar waren ook de partners van onze vrijwilligers welkom. Daarmee werd een langlopende belofte ingelost en dat verklaart waarom er zoveel mensen op de foto’s te zien zijn. Voor partners die Huis Landfort nog niet hadden gezien werden rondleidingen gegeven. Naast een hapje en drankje was er een cadeautje voor iedereen. Dit jaar besloot de stichting iedereen een jaarabonnement te geven op ‘Oer’. Dit blad stelt de geschiedenis van de Achterhoek in al zijn facetten centraal. Ervan uitgaande dat al onze vrijwilligers een mate van interesse in regionale geschiedenis hebben, bleek dit cadeau een schot in de roos. Zo helpt de ene culturele stichting de andere.

Een van de vrijwilligers verwoordde het zo: ‘Dank voor de fijne bijeenkomst met alle vrijwilligers. Dat was goed voor de onderlinge contacten en de saamhorigheid rond Huis Landfort. Ook het cadeau (Oer) werd zeer gewaardeerd. Origineel en het past goed bij deze tijd; minder stoffelijk en meer ideëel. En wat leuk is, bij iedere nieuwe Oer die in 2024 in de bus valt, denk je meteen aan Huis Landfort.’