Over de Cremersstichting

De doelstelling van de Cremersstichting richt zich op de instandhouding, het bijeenhouden, de uitbreiding en het nuttige gebruik van de boekerij, de documentatie, de persoonlijke aantekeningen en andere vormen van documentatie op het gebied van natuur en cultuur, architectuur, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, kunst en vormgeving, afkomstig uit de nalatenschap van de erflaatster Cornelie Marie Cremers.

Daarom besloot het bestuur van de Cremersstichting haar bibliotheek in langdurige bruikleen te geven aan stichting Erfgoed Landfort. Deze heeft deze bibliotheek en documentatie geplaatst in haar bibliotheek en hierbij een studiezaal geopend. De bibliotheek en studiezaal zijn voor professionele onderzoekers op aanvraag toegankelijk. Daarmee voldoet de stichting aan een andere opdracht te weten:
„Extra aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van een nuttig gebruik van de collectie door studerenden, beoefenaren der wetenschap, landschapsarchitecten en andere belangstellenden“.

Alhoewel de collectie in Adlib is gecatalogiseerd, streven wij er in de toekomst naar de collectie digitaal te ontsluiten. Tevens zullen gesprekken worden gevoerd met enkele particulieren die te kennen hebben gegeven delen van hun bibliotheek in bruikleen te willen geven of in eigendom over te willen doen aan de Cremerscollectie.

Bestuursleden Cremersstichting RSIN 8023.19.762

Kees van der Leer, Voorzitter
In de Wereldt is veel Gevaer
Voorburg
E mail: keesvanderleer@hetnet.nl

Henk Boers, Secretaris
Amsterdam
E mail: henk.boers@hetnet.nl

Hans Boekhoff, Penningmeester
Hilversum
E mail: h.boekhoff@chello.nl

Jeanette van Schaik, Lid
Dwingeloo
E mail: wolfsden@live.nl

Henriette Syatauw, Lid
Doorn
E mail: henriette.syatauw@gmail.com

René Dessing, Lid
directeur stichting Erfgoed Landfort
Megchelen
E mail: rdessing@erfgoedlandfort.nl

Vestigingsplaats

stichting Erfgoed Landfort
Landfortseweg 4a
7078 BT  MEGCHELEN
+31 (0)315 37 77 77
rdessing@erfgoedlandfort.nl