Back to Top

Crowdfunding tuinprieel Huis Landfort

Het door Johan David Zocher jr. ontworpen landschappelijk park van Huis Landfort is weer in oude luister hersteld. Dit park behoort tot de fraaiste tuinontwerpen van Zocher jr.. Hij benutte de lieflijke loop van de Oude IJssel die hij als het ware liet dansen met zijn prachtig ontworpen slingergracht. Bovendien creëerde hij diverse zichtassen waardoor het geheel dynamisch en ruimtelijk oogt. Door de bruggen, de bijzondere Ottomaanse duiventoren en een tuinprieel werd de blik van de toeschouwer subtiel gestuurd om zo het omringende landschap optimaal te kunnen ervaren.

Helaas veranderde dit in 1945 toen heftige gevechten een einde betekenden voor het koetshuis en het tuinprieel. Inmiddels is het koetshuis is herbouwd. Het tuinprieel nog niet en graag willen wij ook dit fraaie tuinsieraad herplaatsen om het aanwezige reliëf te kunnen beleven en zichtlijnen te herstellen. Bezoekers zullen hier kunnen zitten om er te genieten van de rijke bloementuin, het unieke uitzicht en de fraaie slingergracht.  

Met de restauratie van dit prieel is een flink bedrag gemoeid. Inmiddels heeft TBI Holding een mooi bedrag in het vooruit gesteld en heeft Rietdekkersbedrijf Koen Turk uit Gendringen aangeboden om het rieten dak gratis te leggen. Dankzij deze gift en die geste blijft nog € 25.000,- om het prieel te kunnen herplaatsen. 

Doe u mee met een crowdfunding?

U kunt ons helpen door met een crowdfunding mee te doen. Alle beetjes helpen en zijn welkom. Als u € 100,- of meer schenkt nodigen wij u graag uit voor een leuke rondleiding door huis en park samen met andere schenkers van dit bedrag. Besluit u om € 250,- of meer bij te dragen, dan wordt u uitgenodigd voor een lunch met rondleiding na gereedkomen van Huis Landfort. Besluit u om ons met € 750,- of meer te helpen, bent u en uw partner welkom op een ontvangst met diner in het koetshuis van Huis Landfort. Wij stellen voor deze drie ontvangsten na mei 2022 een datum vast en zullen u dan berichten. De stichting stelt uw betrokkenheid op welke wijze ook zeer op prijs.  

Stichting Erfgoed Landfort is een culturele ANBI. Dit maakt dat schenken aan sEL voor zowel particulieren als bedrijven fiscaal aantrekkelijk is. Voor bedrijven kan een schenking maximaal met 50% worden verhoogd bij hun VPB verrekening. Dus bij schenking van € 1.000,- maakt dit een aftrekpost van € 1.500,- toe. Voor particuliere schenkingen aan onze culturele ANBI stichting geldt een aftrekbaarheid van gift boven 1% van het drempelinkomen tot maximaal 10% van datzelfde inkomen.

Klik hier om de brochure over deze crowdfunding te kunnen lezen (PDF).

Megchelen, november 2021