Cremersstichting

Over de Cremersstichting

De doelstelling van de Cremersstichting richten zich op de instandhouding, het bijeenhouden, de uitbreiding en het nuttige gebruik van de boekerij, de documentatie, de persoonlijke aantekeningen en andere vormen van documentatie op het gebied van natuur en cultuur, architectuur, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, kunst en vormgeving, afkomstig uit de nalatenschap van de erflaatster Cornelie Marie Cremers.

Daarom besloot het bestuur van de Cremersstichting haar bibliohteek in langdurige bruikleen uit te lenen aan stichting Erfgoed Landfort. Deze heeft deze bibotheek en documentatie geplaatst in haar bibliotheek en hierbij een studiezaal geopend. De bibliotheek en studiezaal is voor professionele onderzoekers op aanvraag toegankelijk. Daarmee voldoet de stichting aan een andere opdracht te weten:

Extra aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van een nuttig gebruik van de collectie door studerenden, beoefenaren der wetenschap, landschapsarchitecten en andere belangstellenden.

Alhoewel de collectie in Adlib is gecatalogiseerd, streven wij er in de toekomst naar de collectie digitaal te ontsluiten. Tevens zullen gesprekken worden gevoerd met enkele particulieren die te kennen hebben gegeven delen van hun bibliotheek in bruikleen te willen geven of in eigendom over te willen doen aan de Cremerscollectie.

 

Bestuursleden Cremersstichting RSIN 8023.19.762

Kees van der Leer, Voorzitter

In de Wereldt is veel Gevaer
Voorburg
E mail: keesvanderleer@hetnet.nl

Henk Boers, Secretaris

Amsterdam
E mail: henk.boers@hetnet.nl

Hans Boekhoff, Penningmeester

Hilversum
E mail: h.boekhoff@chello.nl

Jeanette van Schaik, Lid

Dwingeloo
E mail: wolfsden@live.nl

Henriette Syatauw, Lid

Doorn
E mail: henriette.syatauw@gmail.com

René Dessing, lid

directeur stichting Erfgoed Landfort
Megchelen
E mail: rdessing@erfgoedlandfort.nl

Vestigingsplaats

stichting Erfgoed Landfort
Landfortseweg 4
7078 BT  MEGCHELEN

031 5 3 77 777

rdessing@erfgoedlandfort.nl